Beiskolázás a 2017/2018-as tanévre

2016. okt 20 , Betlehem Márta

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
(a volt Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola)

7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.
Intézményegység-vezető: Turi Katalin
Az intézmény OM azonosítója: 027406
Telefon: 72/255-166
Fax: 72/551-565
E-mail: babits@babits.pte.hu
Honlap: www.babits.pte.hu

A beiskolázásért felelős: Betlehem Márta intézményegység-vezető helyettes
martabetlehem@gmail.com
 
A 2017/18-as tanévben indítandó osztályaink
(kattintson az osztály nevére, kódjára, vagy betüjelére az osztálytípus tájékoztatójához ugráshoz)

 

 

kód

osztályprofil

A

0011
0012

4 évfolyamos általános sportágismereti és
kosárlabda osztály

B

0013

4 évfolyamos angol emelt óraszámú osztály

C

0014

4 évfolyamos német emelt óraszámú osztály

D

0015
0016

4 évfolyamos biológia-fizika illetve
biológia-kémia emelt óraszámú

E

0017

4 évfolyamos matematika-informatika emelt óraszámú osztály

F

0018

4 évfolyamos humán tantárgyak emelt óraszámú osztály

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2017-2018-as tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok érdeklődését és jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.

Iskolaszerkezetünk négy évfolyamos középiskola, amelyre a 2017/18-as tanévben a 9. évfolyamra 6 gimnáziumi osztályt indítunk. A kilencedik évfolyamtól emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és művészeti (irodalom, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, dráma) tantárgyakból. Az idén első ízben indított sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra van. A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően mindegyik osztálytípus tanulója egyéni választása alapján megfelelő számú jelentkezés esetén, bármely tárgyból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az angol és a német emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-informatika osztályokban pedig magasabb óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán-művészeti osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a humán és művészeti tárgyakban ismereteiket elmélyítsék.

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is.  Az osztály tanulóinak fele a Rátgéber Kosárlabda Akadémia igazolt sportolója.

Az érdeklődő tanulókat szakköri foglalkozások keretében készítjük fel a megyei és országos tanulmányi versenyekre (működő szakköreink: újságíró kör, történelem, rajz, angol, német, olasz, orosz, francia, spanyol, latin nyelvi, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, tudományos diákkör stb.). A nyelvi osztályokba járó tanulóknak a négy év folyamán lehetőségük nyílik arra, hogy eljussanak az adott nyelvterületre. Az ország többi gyakorló iskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, eredményesen felhasználva az egyetemmel való kapcsolat előnyeit. A nyelvvizsga-központokkal való kapcsolattartás révén a diákok kedvezményes vizsgákat tehetnek a PTE Idegen Nyelvi Titkárság által szervezett nyelvvizsgákon.

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot. Sportlétesítményeink, valamint a nyelvek és informatika tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezetvédelemre való nevelés.

A 2017/2018-es tanévben hat négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. Az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán minden jelentkező tanulónak részt kell vennie. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:


A maximálisan megszerezhető felvételi pont:  200 pont,

ebből:

 • legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév),
 • legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények és
 • legfeljebb 50 felvételi pont az iskola által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsga eredménye.
Megjegyzés: a szóbeli felvétel alól mentesítjük azokat a tanulókat, akik
 • az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték,
 • az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
A jelentkezés menete:
 • 2016. december 09. A központi matematika és magyar írásbeli vizsgára a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezni bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál (Iskolánk szervez ilyen írásbeli vizsgát.)
 • 2017. február 15. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-on iskolánk titkárságára kell eljuttatni. (Az általános iskola továbbítja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók).)
A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (a volt Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola), 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.
 • A szóbeli felvételin kizárólag olyan kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátíthatók.
A felvételi eljárás időpontjai:

A/ központi írásbeli felvételi időpontja:

2017. január 21. 10 óra
(szombat)
Pótló: 2017. január 26. 14 óra

B/ a szóbeli felvételik időpontjai:

2017. február 22
. 13 óra és/vagy
2017. március 2.  14 óra.
 
 
A 2017/2018-as tanévben a következő osztályokat indítjuk:
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, angol emelt óraszámú
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, német emelt óraszámú
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, biológia-fizika illetve biológia-kémia emelt óraszámú
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, matematika-informatika emelt óraszámú
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, humán tantárgyak-művészetek (ének-zene, rajz és vizuális nevelés) emelt óraszámú
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű általános sportágismereti és kosárlabda osztály
OM: 027406
Telephely: 001

Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9.A)
Tagozatkód: 0011/0012

Az osztály általános sportágismereti (0011) felébe olyan, a sportágak iránt érdeklődő, a sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. Az osztályban első idegen nyelvként emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés folyik (3+1 óra, amiből a +1 óra a szakiránynak megfelelő SPORTS ESL –szaknyelvi modul).
Az osztály másik felét (0012) kosárlabdázó, a Rátgéber Kosárlabda Akadémiában igazolt sportolók adják.
A jelentkező diákoknak a központi írásbeli vizsgán kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9.B)
 
Tagozatkód: 0013
 
A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként heti hat órában tanulnak angolt középhaladó vagy haladószinten angol nyelvi tudásszintjük alapján szervezett csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára. Második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz és – korlátozott számban – spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, ahol egy rövid bemutatkozás után angol nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témakörről (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal.

Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9.C)
Tagozatkód: 0014

Ebben az osztályunkban a tanulóink első nyelvként heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő(csak megfelelő létszám esetén indul),középhaladó és haladó szinten. Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) vizsgára. Avizsgán való részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO-projekteken és e-learning projekteken, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőség nyílik nyári németországi ösztöndíjakra. Második idegen nyelvként angol, francia, latin, olasz, orosz és spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, ahol a középhaladók és haladók egy rövid bemutatkozás után német nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témakörről (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal. A kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.
 
Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály (9.D)
Tagozatkód:0015/0016
 
A természettudományok iránt érdeklődő tanulók számára indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele a biológiát és fizikát, másik fele a biológiát és kémiát tanulja emelt óraszámban a 9. évfolyamtól. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt tanulnak kezdő vagy haladó szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz és spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük az alábbi témakörök alapján:
 • Biológia: rendszertan, életközösségek, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, az ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.
 • Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erő, Newton- törvények, munka, energia, hő, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.
 • Kémia Anyagok csoportosítása, az atomok felépítése, a periódusos rendszer, kémiai kötések, anyagi halmazok, halmazállapot-változások, oldatok, víz és vízszennyezés, levegő és levegőszennyezés, kémiai reakciók.
Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9.E) 
Tagozatkód: 0017
 
Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A képzés támogatja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését és a sikeres továbbtanulást. A matematikát választható módon egy órás fizikával egészítjük ki.
Az informatika oktatása során a multimédiás dokumentumkészítés és az adatkezelés elsajátítása mellett, magas szintű programozás oktatással segítjük a tanulók továbbtanulását, valamint az emelt szintű érettségi vizsga letételét. Az informatika tananyag az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga letételéhez biztosít lehetőséget. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt tanulnak kezdő, vagy haladó szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz és spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük az alábbi témakörök alapján:
 • az általános iskola felső tagozatának matematika anyagából a nyolcadik osztály első félévéig tanult ismeretek (alapvető matematikai fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazásuk, számolási készség a racionális számkörben, elemi függvények ismerete, geometriai alapismeretek, logikai feladatok).
Humán-tantárgyak–művészetek osztály (9.F)
Tagozatkód: 0018
 
A humán tudományok, művészeti tantárgyak iránt érdeklődők számára indítjuk ezt a gimnáziumi osztályt, és elsősorban azon jó tanulmányi eredményű tanulókat várjuk, akiknek még nincs végleges továbbtanulási elképzelésük. A kilencedik évfolyamtól helyi tanterv alapján tanítjuk a művészeti tantárgyakat (művészetek, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra) komplex oktatás keretében. Az osztályban folyó oktatás célja felkészíteni a továbbtanulásra, elsősorban bölcsész és a művészetekhez kapcsolódó tanulmányokra.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt tanulnak kezdő vagy haladó szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható.
 
A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül kötetlen szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük, amely lehet egy esetleges művészeti tevékenység bemutatása: versmondás, rajzok, ének, hangszer, stb.
Minden osztálytípusra vonatkozik: a második idegen nyelv választása során egy adott nyelvből történő túljelentkezés esetén azok a tanulók élveznek előnyt, akik magasabb felvételi pontszámmal jutnak be iskolánkba.

A felvételi eljárás során az azonos pontszámot elérő jelentkezők azonos elbírálásban részesülnek.

Tehetséggondozó program

A tanévtől valamennyi 9. osztályunk sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel bővül. Komplex program keretében kapcsoljuk össze az emelt óraszámú tantárgyak ismereteit a tehetségmérés során kiválasztott tanulók egyéni fejlesztésével és a délutáni órasávban évfolyamszinten indítandó, a diákjaink tehetségterületei szerinti tehetségműhelyekkel. A tehetséggondozó programunk a tanulók erős oldalainak fejlesztése mellett a gyenge oldalaikra is koncentrál. A tanítási szünetekben tematikus tehetségtáborokban bővíthetik ismereteiket, a tehetségműhelyekbe a 11. 12. évfolyamokon bekapcsoljuk a PTE érintett karait, tanszékeit.   
 
 
Felvételi előkészítők
 
2016 októberétől felvételi előkészítőket tartunk.
Ezek többségén a szóbeli vizsgák (biológia, fizika, kémia, angol, német, matematika), illetve a testnevelési alkalmassági vizsga követelményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. Egy foglalkozás a magyar nyelv központi felvételijére készít fel. A foglalkozásokon történő részvétel ingyenes. Az előkészítőkre előzetesen iskolánk honlapján kell jelentkezni az első nyílt nap után.
 
Az első foglalkozás 2016. október 22-én 8.30 órakor kezdődik.
A további időpontok:   2016. november 19. 9 óra
                                    2017. január 14. 9 óra
                                    2017. február 18. 9 óra

A felvételnek az előkészítőn való részvétel nem feltétele.
A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni az iskola titkárságán vagy Betlehem Márta intézményegység-vezető helyettesnél (telefon: 255-166) lehet.

A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését!

A felvételi felkészüléshez sok sikert kívánunk!

Pécs, 2016. október 18.
Turi Katalin
 intézményegység-vezető

Megosztás, e-mailben küldés, nyomtatás