Esszéíró pályázat 


Babits Mihály születése 125. évfordulójának alkalmából esszéíró pályázatot hirdetünk meg. Az iskola tanulói közül bárki pályázhat.


 


A versenyre egy Babits-műről írott esszét vagy tudományos értekezést kell beadni, melynek formai követelményei a következők:


 


·        2-5 oldalnyi terjedelem·        A4-es nyomtatott vagy digitális formátum·        12-es betűméret, Times New Roman betűtípus·        1,5 sorköz, normál (2,5) margó


 A dolgozatok beadási határideje: 2008. november 10. 


Segítségért forduljatok bátran magyartanáraitokhoz!


 


Eredményes munkát kívánunk!