Klischees und Stereotype
Hilfe oder Hindernis auf dem Weg in eine globale Zukunft
A klisék és a sztereotípiák segítenek vagy akadályoznak a globális jövő felé vezető úton?Iskolai UNESCO-projekt a „fekete-fehér” gondolkodás ellen a sokszínű jövőért


 


 


kep2


 


 


Résztvevő gimnáziumok:

Haydn Real-Gymnasium Wien, Reinprechtsdorferstr.24 (A)

Gymnázium Nitra, Golianova 68 (SK)

PTE Babits Mihály Gimnázium Pécs, Dr. Veress Endre u 15 (H)

Gymnázium Brno, Slovanské námestí 7 (CZ)

Szervezők:

UNESCO – Arbeitsgemeinschaft Wien

Gymnázium Brno, Slovanské námestí


 


 
kep3
 


 


Programm:

március 26. hétfő:

17 óra: ünnepélyes megnyitó a Brno-i városházán

18.30: vacsora (Hotel International)március 27. kedd:

8 óra: reggeli

9-12 óra: közös vitafórum, workshop

12.30 óra: ebéd

15-18 óra: városnézés idegenvezetéssel

ezután kulurális programmárcius 28. szerda:

8 óra: reggeli

9-11.30: további csoportmunka, előadások előkészítése

12 óra: ebéd

14-17 óra: közös előadások, a workshopok eredményeinek bemutatása

18 óra: közös vacsora

ezután közös ünnepélymárcius 29. csütörtök:

8 óra: reggeli, ezután visszautazás PécsreIskolánk csapata:


 


 
kep4


Résztvevők: Csetneki Ákos, Eklics Nikolett, Fényes Szabina, Gothár Szandra, Gödöny Nórta, Gunszt Dániel, Győri Andrea, Hamburger Anita, Hartai Emese, Jónás László, Nyaka Zsófia, Oláh Eszter, Papp Dóra, Pónya Tímea, Szabó Gergely, Tokay Alexandra, Zámbó Anett.

Felkészítő tanárok: S. Bálint Mária, Jaszenovics Sándor.A műhelyek témái, moderátorok, szakértők, vendégek:
I. Műhely:

A zene, mint az identitás kifejezője

Moderátor: Mgr. Bohumír Brabec

Vendég: Mgr. Zdenek Treblík, Kunstschule Brno


 


 
kep5


 


 


II. Műhely:

A jövő:a fekete-fehér megítélés ellenében a sokszínűség igenlése

Moderátor: Mgr. Pavla Palecková

Szakértő,vendég: Dr. Doc. Hana Babyrádová, Ph.D.,

Masaryk Tudományegyetem, Pedagógiai Kar, Brno


 


 


kep6
 


 


III. Műhely:

Az ifjúság imázsa

Mderátor: PhDr. Eleonora Jerábková, Mgr.Adam Rychtecký

Szakértő,vendég: Prof.PhDr. Petr Macek, CSc.,

Masaryk Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Brno


 


 
kep7
 


 


IV. Műhely:

Sporttal a korlátok és a társadalmi előítéletek ellen

Moderátor: Mgr. Martin Císar

Szakértő,vendég: Univ.Doz.PhDr.Michal Charvát, CSc.,

Masaryk Tudományegyetem, Sporttudományi Kar, Brno

Mgr. Ondrej Tomek, cseh televízió

Miroslav Brychta, profi tolószékes teniszező


 


 


kep8
 


 


V. Műhely:

Az idegenek vendégeink vagy ellenségeink?

Moderátor: PhDr. Tomáš Meštánek

Szakértő,vendég: PhDr. Stanislav Balík,Ph.D., PhDr.Iva Šmídová, Ph.D.,

Masaryk Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Brno


 


 


kep9
 


 


VI. Műhely:

Számítógépes riporterek

Moderátor: PhDr. Jana Seehofnerová

Szakértő: Mgr. Lenka Šálková


 


 


kep10
 


 


A műhelymunkák eredményeinek összegzése

I. Műhely: A zene, mint az identitás kifejezője

A műhelymunka fő célja más zenei kultúrák megismerése és megértése, kapcsolatok teremtése volt. Mindenki a saját hazájára jellemző zenedarabot hozott magával, amelyet közösen meghallgattunk, megbeszéltünk és feldolgoztunk. Azt állapítottuk meg közben, hogy nincs feltétlenül szavakra szükség a megértéshez. A zene sokszor többet mond, mint ezer szó. Ezen a két napon sokat tanultunk, sok embert ismertünk meg, és sokmindent tudtunk meg a többi résztvevő országról. Az első nap nehezen lendültünk bele, mert többen meg voltak hűlve és nemigen tudtak énekelni, mégis örömöt okozott a többi lelkes zenerajongóval együtt énekelni. Érdekes volt idegennyelvű énekeket megtanulni. Eleinte nehezen ment, de ezt az akadályt is leküzdöttük. Az utolsó napon a fellépésre készültünk, s mondhatjuk, hogy mindenki nagyon igyekezett mind a próbákon, mind a bemutatón a legjobbját adni.


 


 

kep11

II. Műhely: A jövő: fekete-fehér - színes

Első napon mindenki bemutatkozott, aztán megismertük a kollázs történetét és a különböző technikákat. Bemutattuk egymásnak azokat a fényképeket, amelyeket otthon készítettünk a városunkban. Aztán négy kiscsoportot alkottunk, minden ország külön, mert az otthonról hozott képekből készítettünk kollázsokat. Fekete-fehéret, meg színeseket is. Második napon mindenki egyedül dolgozott, aztán a kis képeket egymás mellé ragasztottuk. Elkészült egy kollázs 4 különböző brünni felhőkarcolóval, egy egy magányos gyerekkel, aki a jövőtől fél, egy, amely különböző momentumokat variál: kilátás az ablakból, a földalattiból, a villamosból…, egy olyan kollázs, amely színes és azt sugallja, hogy mit várunk a jövőtől, s egy olyan, amelyik fekete-fehér és azt árbázolja, hogy mit nem szeretnénk többé. Ezeket a műveket a megyeszékhely házában mutattuk be a sajtó és a televízió jelenlétében.


 kep12
kep13

III. Műhely: Az ifjúság imázsa


Első dolgunk az volt, hogy bemutatkoztunk egymásnak, majd meghallgattuk PhDr.Petr Macek előadását. Arról beszélt, hogy a társadalom képe az ifjúságról állandóan változik, ezért soha nem lehet pontosan tudni, hogy az ifjúság pillanatnyilag éppen milyen benyomást kelt a társadalomban. Megkérdezte, hogy nekünk mi a véleményünk a mai ifjúságról, arra kért, hogy készítsünk egy asszociogrammot. A legtöbbünknek az volt a véleménye, hogy a mai ifjúság túlságosan lusta és szemtelen. Abban azonban megegyeztünk, hogy az ifjúsági réteg alapvetően nem változott. 400 vagy 900 évvel ezelőtt is ilyen volt. Ami változik, az az imázsa csupán.

Kiselőadásokat is tartottunk az itthon végzett kutatásainkról. Sok kép, plakát, számok és grafikonok tarkították az előadásokat. A csehek és a szlovákok az ifjúság öltözködési szokásait állították a középpontba, az osztrákok az ifjúságot érő negatív véleményeket gyűjtötték csokorba, a magyarok az ifjúság társadalmi helyzetét vették górcső alá feltárva a mai kor pozitív és negatív hatásait, amely ezt a réteget két pólus felé taszítja.

A második napi munka különös odafigyelést igényelt, mert ámbár kiscsoportokban folyt az előkészület, egységes és átfogó bemutatóra készültünk. A moderátorunk igyekezett a munkát izagságosan felosztani közöttünk. Miután elkészítettük a szöveges részt, próbákat tartottunk. Úgy érezzük, hogy a prezentáció jól sikerült.


 

kep14


kep15
IV. Műhely: Sporttal a korlátok és a társadalmi előítéletek ellen

A műhelyben a négy ország képviselői alaposan körüljárták a témát. Aztán bemutatták egymásnak az otthon végzett munka eredményét. Mindenki más aspektusból dolgozta fel a témát otthon, ezért minden bemutatót heves vita követett. Nagyon érdekes volt. Miroslav Brychta volt az egyik vendégünk, aki tolószékes profi teniszező. Kérdéseket tehettünk fel neki, amelyeket nagyon alaposan és részletesen válaszolt meg. Megtudtuk tőle, hogy miként lehet egy ilyen hatalmas hátrányt leküzdeni. A másik vendégünk Mag. Ondrej Tomek cseh tévé riporter volt, aki power point segítségével mutatta be nekünk a sport és a televíziózás összefüggéseit. Végül kiscsoportokat alkottunk, hogy előkészítsük a bemutatót, hogy a többi résztvevő is tudomást szerezhessen a mi közös gondolkodásunk eredményeiről. A műhely munkáját az alábbi weboldalon tekinthetitek meg:

http://www.gymnaslo.cz/unesco/de/viden.php


 


 kep16 


V. Műhely: Az idegenek vendégeink vagy ellenségeink?

Ez nagyon komoly téma, amelyről sokat lehet beszélni, de kell is. Minden országban más a hozzáállás az „idegenekhez”. A téma kapcsán a belföldi és külföldi lakosok együttélési problémáiról beszélgettünk. A négy ország képviselői különféle előkészületeket tettek a téma bemutatására. A csehek egy kérdőívet készítettek és annak eredményét elemezték ki alaposan, a szlovákok power point-bemutatót tartottak, a magyarok és az osztrákok filmet forgattak.

Az együttélést csupa előítélet szövi át, amelyek között negatív és pozitív is előfordul. A negatív előítéletek különösen nehezítik az együttélést, ezért le kell küzdeni őket. A beszélgetés során azt állapítottuk meg, hogy a köztudottan szegény országokkal és az általunk kevésbé ismert országokkal szemben több az előítéletünk. Ennek az lehet az oka, hogy semmi tapasztalatunk nincs azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik ezekben az országokban laknak.

A különböző nemzetek megítélése országonként különbözhet. Az osztrákok például a lengyeleket tolvajoknak tartják, a csehek azonban szorgalmas üzletembereknek ismerik őket. Az ukránok megítélése is különböző. Egyfelől nagyon dolgos, derék embereknek jellemzik őket, másfelől iszákosoknak.

Az előítéleteket a történelem is meghatározza. Erre jó példa az osztrák-magyar monarchia. Ennek hajdani tagjai az osztrákokat barátságos, kedves, elegáns üzletembereknek írják le.

Az előítéletek lebontására úgy kerülhet sor, ha minél több kapcsolatot teremtünk a külföldiekkel, sokat utazunk, vagy ilyen projekteket bonyolítunk le, mint ez az UNESCO által kezdeményezett. Ennek során a nyelvnek és a külsőnek nem szabad fontosnak lennie. A mai új szituációban ez különösen fontos, mert az itt résztvevő országok mindegyike tagja az EU-nak. Ez a találkozó is fontos, mert Ausztriának sok tapasztalata van a külföldiekkel kapcsolatban, a többi országnak még sokat kell tanulnia e téren. Alapjában véve az előítéletek kapcsán az ember jelleme a legfontosabb. Minél szívélyesebben fogadjuk a messziről jötteket, annál jobban érzik magukat nálunk, s ez annál jobb együttélést eredményez.


 


 

kep17

 


 


VI. Műhely: Számítógépes riporterek

A műhely célja egy újság elkészítése volt, amelynek az UNESCO-projekt lezajlását kellett volna dokumentálnia. A nemzetek közötti kommunikációnak nem volt semmi akadálya a műhelyen belül, ezért a Brünni négy napról figyelemre méltó dokumentáció készült. Az első napon itt is ismerkedés folyt. A bécsi, pécsi, nyitrai és brünni tanulók egymás iskoláját és városát is bemutatták a többieknek, így ők még többet tudhattak meg az egyes országokról. Kiscsoportok alakultak, amelyekben mind a négy ország képviselői részt vettek, és közösen járták végig a többi műhelyt, ahol fényképeztek és néhány fiatallal interjút készítettek a főtémával kapcsolatban. A következő kérdésekre kellett válaszolniuk:

- Melyek a te hétköznapi sztereotípiáid?

- Mi történik, ha elhanyagolod őket?

- Nehézséget okoznak-e neked a sztereotípiák?

- Klisének tekinted-e a hagyományos színházbajáró viseletet?

- Van-e értelme harcolni a sztereotípiák ellen?

- Mi a véleményed az iskolai egyenruhákról?

- Akarsz-e továbbtanulni, vagy számodra az egyetem elvégzése is klisének minősül?

- Annyiszor étkezel gyorsétteremben, hogy ez már sztereotípiának számít?

- Élvezni tudjuk-e az életet a mindennapi sztereotípiák ellenére is?

- Nem gondolod, hogy a hírek tartalma már a sztereotípiák határát súrolja?


 


 


kep18


 


 


A rendezvény búcsúesttel zárult:


 


 
kep20


 


 


Itthon posztert készítettünk a projekt momentumairól és végtermékeiről, amelynek segítségével a Babits-napok keretében bemutattuk a munkánkat a társainknak is.


 


 
kep21