Tisztelt Szülők!Iskolánkban 2009. november 9-én, illetve november 16-án 17.00-19.00 óra között szülői fogadóórát tartunk. Az előző évhez hasonlóan ebben a félévben is külön kereshetik meg a reál valamint a humán, tantárgyakat tanító tanárokat.A fogadóórát megelőzően 16.30-kor szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök. Erre azon a napon kerül sor, amikor az osztályfőnök tantárgyának megfelelően tartja szülői fogadóóráját.November 9-én a reál tantárgyakat, november 16-án a humán tantárgyakat, az idegen nyelveket, a földrajzot és a gazdasági ismereteket tanítók várják az érdeklődő szülőket.Szeretnénk a kedves szülők figyelmébe ajánlani, hogy honlapunkon minden tanár kollégának megtalálható az egyéni fogadóórája is. Előzetes egyeztetés alapján ebben az időpontban is lehetőség adódik gyermekük előmenetelével kapcsolatos tájékozódásra. November 9-én a reál, a szakmai tantárgyakat és a testnevelést tanító kollégák fogadóóráiNév
Szak
Tanterem
Perjés Zsolt
informatika
fsz. 39
Szabóné Bárdos Csilla
biológia
III. em. 309
Vörös József
fizika
fsz. 15
Bartal Zsolt
matematika
I. em. 105
Bedő Gergely
testnevelés
I. em. 101
Bedőné Szűcs Tünde
testnevelés
I. em. 101
Berkesné Pál Sarolta
szakmai
fsz. 39
Bodó Jánosné
kémia-fizika
I. em. 103
Blaskó Tímea
szakmai
fsz. 39
Bosnyák Magdolna
biológia
II. em. 213
Czéh Lászlóné
testnevelés
II. em. 201
Dráb Ivánné
matematika
I. em. 104
Fodorné Somogyi Emőke
matematika
fsz. 13
Gáspár Gábor
testnevelés
I. em. 101
Gimesi Lászlóné dr.
szakmai
fsz. 39
Koncz Károly
fizika
fsz. 13
Kopeczky Péter
testnevelés
I. em. 101
Lukács Ramóna
matematika-fizika
I. em. 105
Nádai Csilla
matematika
I. em. 105
Pesti Miklósné dr.
biológia
II. em. 213
Péterfia Tamás
szakmai
fsz. 25
Pfleger Ferenc
matematika
fsz. 6
Révész György
informatika
fsz. 42
Ripszámné Litz Ágnes
matematika
I. em. 105
Sárvári Virág
informatika-matematika
fsz. 41
Stölkler Nándor
fizika
fsz. 15
Szkalonai Gábor
szakmai
fsz. 39
Tóth László
szakmai
fsz. 25
Vadicskó Judit
kémia-biológia
II. em. 213
Varga Judit
matematika
I. em. 104
Vezér András
informatika
fsz. 41 November 16-án a humán tantárgyakat, az idegen nyelveket, a földrajzot és a gazdasági ismereteket tanító kollégák fogadóórái.Név
Szak
Tanterem
Magasi András
igazgató, történelem
igazgatói szoba
Sulyok Andrea
angol
I. em. 117
Onódi Emőke
informatika
fsz. 42
Bacher Szilvia
német
fsz. 6
Bakó Péter
angol
II. em. 202
Balásy Szabolcs
ének-zene
fsz. 3
Bálint Andrea
magyar
2.em 205
Baróthy Mária
rajz-művészettörténet
I. em. 101
Benedekné Dömötör Ildikó dr.
mozgóképkultúra
I. em. 101
Berényi Szabolcs
magyar
I. em. 110
Betlehem Márta
ének-zene
I. em. 101
Bosnyákné Szűcs Erzsébet
történelem
II.em.204
Cseh Gabriella
német
fsz. 6
Csőke Renáta
rajz-művészettörténet
I. em. 101
Dévényi Anna
történelem
III. em. 310
Edmund Dudley
angol
II. em. 202
Emmert Erzsébet
német
fsz. 16
Engel Mária
történelem
II. em. 204
Fekete Zsófia
angol-spanyol
II. em. 202
Hajdú Zsuzsanna dr.
francia
fsz. 7
Halász Dóra
történelem
III. em. 310
Hegyi Zsófia
angol nyelv
II. em. 203
Jaszenovics Sándor
német-angol
fsz. 16
Joó Éva
olasz-magyar
fsz. 7
Juhász Krisztina
német nyelv
fsz. 16
Kleisz Erika
angol-történelem
II. em. 202
Kocsisné Nagy Alíz
közgazdaságtan
fsz. 39
Lőrinczi Adrienn
angol
II. em. 202
Mátrai Géza
filozófia
I. em. 114
Maul Borbála
magyar
II. em. 205
Mayer Zoltánné
angol
II. em. 202
Meliorisz Béla
magyar
II. em. 205
Molnár Katalin
német
fsz. 17
Molvay Gáborné Sárosi Eszter
magyar
I. em. 110
Muráth Eszter
német
fsz. 17
Németh Andrea
német
fsz. 6
Pálné Porst Andrea
angol-orosz
II. em. 203
Pandur Anett Orsolya
földrajz-tört.-közg.
I. em. 113
Papp Tímea
latin nyelv
III. em. 313
Pethőné Nagy Csilla
magyar
I. em. 110
Poletto Giampaolo
olasz
fsz. 7
Priskinné Rizner Erika
történelem
II. em. 205
Rózsahegyi Ágnes
angol
II. em. 203
Rózsáné Katzirtz Petra
spanyol nyelv
III. em. 316
Sárváriné Lóky Gyöngyi
történelem
III. em. 304
Sátayné Gáll Veronika
német
fsz. 16
Szappanos Gergely
közgazdaságtan
fsz. 25
Száraz Tamás
földrajz
I. em. 114
Szász-Kolumbán Olga
magyar
I. em. 110
Székely Zsuzsanna
német
fsz. 6
Tarnai Dóra
angol-olasz
fsz. 7
Tarnai Gábor
angol
II. em. 201
Újhelyi Éva
angol
II. em. 201
Varga Enikő
francia-magyar
fsz. 7
Zeiler Simon
földrajz
I. em. 114