Tisztelt Szülők!
Iskolánkban 2014. március 17-én, illetve március 24-én 17.00 órai kezdettel szülői fogadóórát tartunk. A szülők különböző időpontokban kereshetik meg a humán, valamint a reál tantárgyakat tanító tanárokat.


A fogadóórát megelőzően 16.30-kor szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök. Erre azon a napon kerül sor, amikor az osztályfőnök tantárgyának megfelelően tartja szülői fogadóóráját.

Március 17-én a reál tantárgyakat, informatikát, testnevelést, gazdasági ismereteket és a szakmai tárgyakat, oktatók tartanak szülői fogadóórát.
9. C, 9. E, 10. A, 10. D, 10. E, 10. F, 11. B, 11. D, 11. E, 12. A, 12. D, 12. E

 


Név

Szak

Tanterem

Szabóné Bárdos Csilla

biológia

III. em. 309

Bartal Zsolt

matematika

I. em. 105

Bedő Gergely

testnevelés

fsz. 6

Bedőné Szűcs Tünde

testnevelés

I. em. 105

Bodó Jánosné

kémia-fizika

I. em. 103

Bosnyák Magdolna

biológia

II. em. 213

Czéh Lászlóné

testnevelés

fsz. 6

Dömény Anita

fizika

fsz. 15

Fáy Krisztina

testnevelés

fsz. 6

Farkasné Mihályfi Katalin

földrajz

I. em. 114

Fodorné Somogyi Emőke

matematika

fsz. 16

Gyarmati Istvánné

matematika

I. em. 104

Gáspár Gábor

testnevelés

fsz. 6

Gimesi Lászlóné dr.

szakmai

fsz. 39_B

Harmatné Varga Judit

matematika

I. em. 104

Horváth Erika

kémia

I. em. 103

Jenák Ildikó

matematika-informatika

fsz. 40

Kiffer Zsuzsanna

matematika

I. em. 104

Király Lilla

matematika

fsz. 7

Koncz Károly

fizika

fsz. 13

Kopeczky Péter

testnevelés

III. em. 311

Mendly Ildikó

közg. gépírás

fsz. 39

Nádai Csilla

matematika

I. em. 105

Onódi Emőke

informatika

fsz. 41

Pandur Anett földrajz, gazdasági tantárgyak I. em 114.

Pap Előd

matematika

fsz. 15

Perjés Zsolt

informatika

fsz. 39

Révész György

informatika

fsz. 40

Ripszámné Litz Ágnes

matematika

I. em. 105

Sáska Gyula

fizika

fsz. 15

Stölkler Nándor

fizika

fsz. 15

Szabad Klaudia

biológia

II. em. 213

Szappanos Gergely

szakmai

fsz. 39.

Száraz Tamás

földrajz

I. em. 113

Szentgyörgyvári Gergely

testnevelés

fsz. 6

Tarnai Krisztina

szakmai

fsz. 39

Tóth László

szakmai

fsz. 39

Vadicskó Judit

kémia-biológia

III. em. 309

Venczellák András

földrajz, mozgóképkultúra és média

I. em. 113

Vezér András

informatika

fsz. 42

 


 

Március 24-én a humán tantárgyakat, az idegen nyelveket tanítók várják az érdeklődő szülőket.

 

16.30-tól a következő osztályok osztályfőnökei tartanak szülői értekezletet:
9. A, 9. B, 9. D, 9. F, 10. B, 10. C, 11. A, 11. C, 11. F, 12. B, 12. C, 12. F

Név

Szak

Tanterem

Bakó Péter

angol nyelv

II. em. 202

Bálint Andrea

magyar nyelv és irodalom

II. em. 201

Baróthy Mária

rajz-művészettörténet

I. em. 101

Balásy Szabolcs

ének

fsz. 3

Berényi Szabolcs

magyar nyelv és irodalom

  1.  em. 110

Betlehem Márta

ének-zene

  1.  em. 101

Boros Ágnes

magyar nyelv és irodalom

  1. em. 201

Bosnyákné Szűcs Erzsébet

történelem

II. em. 204

Cseh Gabriella

német nyelv

III. em. 310

Edmund Dudley

angol nyelv

II. em. 202

Emmert Erzsébet

német nyelv

fsz. 16

Engel Mária

történelem

II. em. 204

Fekete Zsófia

angol-spanyol nyelv

II. em. 202

Fodorné Pintér Kornélia

spanyol nyelv

II. em. 202

Gombos Brigitta

angol nyelv

II. em. 203

Hajdú Zsuzsanna dr.

francia-orosz nyelv

fsz. 7

Háhner-Halász Dóra

történelem

III. em. 302

Hosszú Barbara

német nyelv

fsz. 17

Jaszenovics Sándor

német-angol nyelv

fsz. 16

Joó Éva

olasz nyelv

fsz. 7

Karászi Tünde

német nyelv

fsz. 17

Kesztyüsné Csuti Judit

latin nyelv

fsz. 7

Kleisz Erika

angol-történelem

II. em. 202

László Éva

angol nyelv

fsz. 39_B

Lőrinczi Adrien

angol nyelv

II. em. 202

Magasi András

történelem

III. em. 302

Magyarné Szabó Eszter

magyar nyelv és irodalom

fsz. 6

Maul Borbála

magyar nyelv és irodalom

fsz. 6

Mayer Zoltánné

angol nyelv

II. em. 202

Meliorisz Béla

magyar nyelv és irodalom

II. em. 205

Molvay Gáborné Sárosi Eszter

magyar nyelv és irodalom

III.em 301

Muráth Eszter

német nyelv

fsz. 17

Németh Andrea

német nyelv

fsz. 6

Pálné Porst Andrea

angol-orosz nyelv

II. em. 203

Péliné Kardos Gyöngyi

német nyelv

fsz. 17

Pethőné Nagy Csilla

magyar nyelv és irodalom

I. em. 110

Priskinné Rizner Erika

történelem

II. em. 205

Rózsahegyi Ágnes

angol nyelv

II. em. 203

Sárkány Zsuzsanna

olasz nyelv

fsz. 7

Sátayné Gáll Veronika

német nyelv

III. em. 316

Sulyok Andrea

angol nyelv

II. em. 203

Szabó Kinga

angol nyelv

I. em. 104

Székely Zsuzsanna

német nyelv

fsz. 7

Tarnai Gábor

angol nyelv

I. em. 104

Újhelyi Éva

angol nyelv

II. em. 201

Virág Erika

angol nyelv

II. em. 203

Vituska Virág

latin nyelv

I. em. 117

Zsembery Borbála

emberismeret és etika

  1. em. 110

Zsombori Barbara

magyar nyelv és irodalom

II. em. 110