Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda


(PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma)


7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.

Intézményegység-vezető: Sulyok Andrea

Az intézmény OM azonosítója: 027406
Telefon: 72/503-656
E-mail: babits@babits.pte.hu
Honlap: babits.pte.hu 

A beiskolázásért felelős: Betlehem Márta Sarolta intézményegységvezető-helyettes 
martabetlehem@gmail.com

  

 

A 2020/2021-es tanévben indítandó osztályaink  

 

 

kód

osztályprofil

A

 0001

4 évfolyamos általános sportágismereti

 

0002

4 évfolyamos kosárlabda osztály

 

B

0003

 4 évfolyamos angol emelt óraszámú osztály

 

C

0004

 4 évfolyamos német emelt óraszámú osztály

 

D

0005

4 évfolyamos biológia-fizika illetve 

 

0006

4 évfolyamos biológia-kémia emelt óraszámú

 

E

0007

 4 évfolyamos matematika-informatika emelt óraszámú osztály

 

F

0008

4 évfolyamos humán tantárgyak emelt óraszámú osztály

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2020/2021-es tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.


Iskolánk négy évfolyamos középiskola, s a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon 6 gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és humán (irodalom, történelem, angol/német nyelv) tantárgyakból. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz.

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően mindegyik osztálytípus tanulója egyéni választása alapján (megfelelő számú jelentkezés esetén) a meghirdetett tantárgyakból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is. Az osztály egy részét igazolt kosárlabdázó sportolók adják.

Az angol és a német emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika/kémia, valamint a matematika-informatika osztályban pedig emelt óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a humán tárgyakban ismereteiket elmélyítsék. Az érdeklődő tanulókat szakköri tehetséggondozó foglalkozásokon készítjük fel a megyei és az országos tanulmányi versenyekre.

Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve az egyetemmel való kapcsolat előnyeivel.

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között magyar és angol nyelvű színjátszó csoport és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot. Sportlétesítményeink, valamint a nyelvek és az informatika tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés. 

A 2020/2021-es tanévben hat négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. Az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán minden jelentkező tanulónak részt kell vennie. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:

A maximálisan megszerezhető felvételi pont:  200 pont,
ebből:

·         legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév 10 tantárgya: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika),

·         legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények és

·         legfeljebb 50 felvételi pont az iskola által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsgáinak eredménye.

Megjegyzés: a szóbeli felvétel alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a tanulókat, akik

·         az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték,

·         az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,

·         iskolánk egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhelyintézménye. A tagintézményekben végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a folyamatos továbbhaladást a gimnázium osztályaiba, melynek feltételeit Pedagógiai Programunk tartalmazza.

 

A jelentkezés menete:

·         2019. december 06. A központi matematika és magyar írásbeli vizsgára a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezni bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál (iskolánk is szervez ilyen írásbeli vizsgát).

·         2020. február 19. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-on iskolánk titkárságára kell eljuttatni. (Az általános iskola továbbítja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.)

·          A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

·         A szóbeli felvételin kizárólag olyan kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek az általános iskolai tanulmányokhoz kapcsolódnak.

A felvételi eljárás időpontjai:

A/ központi írásbeli felvételi időpontja
2020. január 18. 10 óra (szombat)
Pótló: 2020. január 23. 14 óra

B/ a szóbeli felvételik időpontjai:
2020. február 24. 8 óra

2020. február 26. 14 óra
2020. március 3.  14 óra.
 

 

A 2020/2021-es tanévben a következő osztályokat indítjuk:

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű általános sportágismereti és kosárlabda osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, angol emelt óraszámú osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, német emelt óraszámú osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, biológia-fizika illetve biológia-kémia emelt óraszámú osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, matematika-informatika emelt óraszámú osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, humán tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem) emelt óraszámú osztály

 

OM: 027406

Telephely: 00001

Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9. A)

Tagozatkód: 0001, 0002

Az osztályba egyrészt (01) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. Az osztályban első idegen nyelvként emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés lesz. Az osztály másik részét (02) igazolt kosárlabdázó sportolók adják. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 

Szóbeli felvételi tematika

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B) 

Tagozatkód: 0003

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként heti hat órában tanulnak angolt középhaladó vagy haladó szinten a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára. Második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, rövid bemutatkozás után angol nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témáról (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal.


Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

Tagozatkód: 0004

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten. Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) vizsgára. A vizsgán való részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőség van nyári németországi ösztöndíjakra is. Második idegen nyelvként angol, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók rövid bemutatkozás után német nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témáról (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal. A kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

 

 

Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály (9. D)

Tagozatkód: 0005, 0006

 

A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele a biológiát és fizikát (05), másik fele a biológiát és kémiát (06) tanulja emelt óraszámban a 9. évfolyamtól. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

 

Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9. E) 

Tagozatkód: 0007

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát és az informatikát választható módon heti egy órás fizikával egészítjük ki. A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét. Az informatika tananyag az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga eredményes letételét biztosítja. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

 

Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

Tagozatkód: 0008

Elsősorban a humán tárgyak iránt érdeklődőknek indítjuk ezt a gimnáziumi osztályt, és azon jó tanulmányi eredményű tanulókat várjuk, akiknek még nincs végleges továbbtanulási elképzelésük. A kilencedik évfolyamtól helyi tanterv alapján tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és az első idegen nyelvet. Az osztályban folyó oktatás célja felkészíteni a továbbtanulásra. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak, másodikként angol, német, francia, latin, orosz vagy spanyol választható. A latin akár harmadikként is. A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük, ahol számukra ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése során a tanulók többféle készségét vizsgáljuk.

Minden osztálytípusra vonatkozik: a második idegen nyelv választása során egy adott nyelvből történő túljelentkezés esetén azok a tanulók élveznek előnyt, akik magasabb felvételi pontszámmal jutnak be iskolánkba. 


Tehetséggondozó program

 

Az elmúlt tanévtől valamennyi 9. osztályunk sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel élhet. Programunk a tanulók erős oldalainak fejlesztése mellett a gyenge oldalaira is koncentrál. A tehetségműhelyekbe a 11. és a 12. évfolyamon bekapcsolódnak a PTE érintett karai, tanszékei is.

Felvételi előkészítők

2019. október elejétől az osztálytípusok szerint különböző időpontokban felvételi előkészítőket tartunk (https://babits.pte.hu/cikkek/felveteli_elokszetik_2019_20 )

Ezek többségén a szóbeli vizsgákra készülnek fel, illetve a testnevelési alkalmassági vizsga követelményeivel ismerkednek meg a tanulók. A foglalkozásokon történő részvétel ingyenes. Az előkészítőkre előzetesen iskolánk honlapján lehet jelentkezni az nyílt nap után.
A felvételnek az előkészítőn való részvétel nem feltétele.

A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni az iskola titkárságán vagy Betlehem Márta Sarolta intézményegységvezető-helyettesnél (telefon: 72/503-656) lehet.

A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését!
Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Azon tanulók, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői vélemény illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola.

A felvételi vizsgához sok sikert kívánunk! 

Pécs, 2019. október 14.

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető