A Pécsi Tudományegyetem közel 22000 fős hallgatói létszámával, 1600 oktatójával és 10 karával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl tudásközpontja, hazánk legrégebbi egyeteme.
Gyökerei 1367-ig nyúlnak vissza.

Egyetemünk klasszikus értékeket képvisel, egyidejűleg sikeresen alkalmazkodik a jelen és a jövő kihívásaihoz.  Kiterjedt tudásterületet lefedő oktatási kínálatával messze meghaladja Pécs határait. Szekszárdon önálló kara, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen jelentős képzési programja működik.

 

Képzési rendszerünk »

A bolognai képzési rendszer révén a hallgatók részesei lehetnek egy dinamikusan fejlődő, átjárható európai felsőoktatási rendszernek.  A hagyományos főiskolai és egyetemi képzések helyett a diákok előbb alapképzési (BA, BSc) végzettséget kapnak, majd mesterképzési diplomát (MA, MSc) szerezhetnek, s ha a tudomány érdekli őket, akár doktori képzésre (PhD, DLA) is jelentkezhetnek.

 

Kutatás és tudomány a PTE-n »

A Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutatói bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 21 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak. A szakkollégiumok és tudományos diákkörök célja a diákok tudományos munkájának támogatása.

 

Egészségügy »

Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója a PTE Klinikai Központja. 28 klinikájával, intézetével, közel 3 000 munkatársával több évtizede nyújt egészségügyi ellátást Pécs város, Baranya megye és a régió lakossága részére, emellett aktív részese az orvostanhallgatók és az egészségügyi szakemberek gyakorlati oktatásának. Szoros együttműködésben dolgozik az Általános Orvostudományi Karral és az Egészségtudományi Karral egyaránt, a híresen magas színvonalú tudást ötvözi a modern egészségügyi módszerekkel.