https://www.facebook.com/deutsch.babits/
https://www.instagram.com/deutsch_am_babits/

A német nyelvet mint első idegen nyelvet heti hat órában tanítjuk a „C” osztályokban, a többi osztálytípusban a német mint második idegen nyelv van jelen. Második idegen nyelv esetén a német nyelvi csoportok beosztása évfolyamonkénti sávokban történik, azaz minden nyelvi szinten tudunk csoportot kínálni a diákoknak. Érdeklődés esetén biztosítjuk 11. és 12. osztályban az emelt szintű nyelvtanulás lehetőségét, heti plusz két órával.

A munkaközösségben tanítók kreatív, innovatív, széleskörű oktatási és vizsgáztatási tapasztalattal rendelkező kollégák. Büszkék vagyunk arra, hogy munkaközösségünk számos iskolai programban katalizátorként működik, nyitottak vagyunk minden újdonságra. Kiemelten fontos területnek tartjuk a digitális eszközök tanórai és tanórán kívüli használatát a tanulás-tanítás folyamatában. Célunk, hogy a német nyelvi órákon is fejlesszük diákjaink digitális kompetenciáját, hiszen felnőtt életükben jártas felhasználóként kell majd boldogulniuk. Az okostelefonra nem ellenségként tekintünk, hanem egy rendkívül sokoldalúan használható, a hatékony nyelvtanulást támogató eszközre.

Használható nyelvtudás átadására törekszünk, melyet tanulmányaik után önállóan is tovább tudnak építeni diákjaink. Tanórai és tanórán kívül alkalmazott munkaformáinkkal az együttműködést, a csapatban gondolkodást támogatjuk.

Tankönyveink kiválasztásában a kommunikatív és interkulturális nyelvoktatás módszereinek elveit alkalmazzuk. Ezek alapján a studio d, Ideen, DaFleicht és az Ausblick tankönyvcsaládokat, valamint a So geht’s zum DSD II és Fit für DSD II tanulói segédleteket használjuk.

Jelenleg minden „C” osztályban német szakos osztályfőnök van, és többnyire német szakos helyettes. Ezzel igyekszünk a német nyelv iránt érdeklődő diákjaink életében aktívan jelen lenni, közelebb hozni hozzájuk a német cserekapcsolatok adta lehetőségeket, közreműködni interkulturális kompetenciájuk fejlesztésében.

Célunk minden német nyelvből nyelvvizsgázni kívánó diák esetén az adott diák számára megtalálni a neki leginkább megfelelő nyelvvizsgát, és erre felkészíteni, hiszen 2020-tól a felsőoktatásba csak középfokú (B2) nyelvvizsgával lehet bekerülni.
Minden középiskolai német versenyre vállaljuk érdeklődő diákjaink felkészítését.

Fő nyelvtanulást segítő programunk a DSD II (B2/C1) német nyelvvizsgára való elő- és felkészítés. Ebben a programban Magyarországon jelenleg 40 iskola vesz részt, nemzetközi szinten mintegy 1000 iskola.

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/DSDII/node.html

A program nem csak magát a DSD II (B2/C1) nyelvvizsgát jelenti, amelyet ingyen tehetnek tanulóink. (1996 óta több, mint 500 diákunkat juttattuk ingyenes nyelvvizsgához.)

A következőket jelenti ezen felül:

 1. DSD-iskolaként pályázhatunk Németországból érkező önkéntes munkások fogadására. 2010-től minden tanévben foglalkoztattunk német anyanyelvű önkéntest, aki korban közel áll a diákokhoz. Önkénteseink nagy segítséget jelentenek a DSD II vizsgára való felkészülés során, egyéb tehetséggondozásnál, pótlásnál, felzárkóztatásnál. Remek segítséget jelentenek a német nyelvi kultúra közvetítésében is.
 2. DSD-iskolaként résztvevői lehetünk a „Vitázik a világ ifjúsága” (Jugend debattiert international) nemzetközi német nyelvű vitaversenynek. Azon kevés versenyző iskolák közé tartozunk, ahol a németet mint idegen nyelvet tanítjuk, azaz nem tanítunk egyéb szaktárgyakat német nyelven. Eredményeink ezen a területen kiemelkedőek.

https://www.jugend-debattiert.eu/
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/unt/ver/jdi.html
https://www.facebook.com/jugendDebattiertInternational/
https://www.youtube.com/watch?v=dn1vzjRk_1E (2017, magyarországi döntő: versenyzőnk Nemes Ádám, 12. C a döntőben. Moderátor Nick Patrik, 12. C, a 2016-os év magyarországi nyertese, a nemzetközi döntő 5-8. helyezettje, szintén iskolánk tanulója)

 1. DSD-iskolaként diákjaink résztvevői lehetnek a „Goethe-mozi”-nak, ahol német nyelvű filmeket tekinthetnek meg ingyen. A program fő támogatója a németországi Goethe Intézet, mely támogatja a filmek didaktizálását is.
 2. „Az iskolák – a jövő partnerei” (PASCH) program tagjai vagyunk.  A szervezet célja, hogy kiépüljön a külföldi „Német Iskolá”-k és azon más országbeli iskolák hálózata, amelyekben megszerezhető a Német Nyelvi Diploma (Deutsches Sprachdiplom – DSD II (B2/C1)), további lehetőségeket kínáljon a diákcserére, iskolai partnerkapcsolatok kiépítésére, az ösztöndíj-lehetőségek bővítésére. Tanulóink regisztrált felhasználók. Interaktív feladatokhoz, versenyekhez juthatunk hozzá.

http://www.pasch-net.de/de/index.html
http://weltkarte.pasch-net.de/

 1. Tanári továbbképzések.
 2. Németországi ösztöndíj-lehetőségek németes diákjaink számára.
 3. Vizsgáztatási és értékelési lehetőség kollégáink számára a DSD I (A2/B1) nyelvvizsgán.
 4. Lehetőség tehetséges, németet mint második idegen nyelvet tanuló diákjaink számára is a DSD II (B2/C1) nyelvvizsga ingyenes letételére.

Egyéb tevékenységi területeink:

 • A Gymnasium Dammé-val cserekapcsolat (elsősorban a németes osztályok számára meghirdetve – a 10. évfolyamon)
  Ősszel a német diákokat fogadjuk, júniusban a mi diákjaink utaznak Németországba. Diákjaink egész évben tartják a kapcsolatot a cserepartnereikkel. Minden tanévnek van egy projekttémája.
  http://www.gymnasium-damme.de/
 • UNESCO nemzetközi találkozók (németet mint második idegen nyelvet tanulók számára elsősorban) A munkanyelv a német. Minden tanévnek van egy projekttémája. Résztvevő iskolák: Gymnázium Brno, Csehország, Gymnázium Golianova, Nitra, Szlovákia, Haydn-Real-Gymnasium, Wien, Ausztria, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs