Fokozatok, minősítések:

Pedagógus 1, Pedagógus 2

Szakvizsga

phd (abszolutórium)
 

Egyéb végzettségek:

Okleveles közgazdász, gyógytestnevelő, oktatásvezető, edző, mentor-vezető tanár, szakvezető

 

Egyéb szakok:

Földrajz


Szakmai tevékenység:

Tantervi kötelezettségek teljesítése.

Szabályzók folyamatos felülvizsgálata.

Rugalmas gondolkodás, előrelátás, megvalósítás.

Széleskörű sportágismereti műveltség átadása elsajátítása (elmélet-gyakorlat).

Általános osztályokban (B, C, D, E, F) középszintű érettségi anyag tanítása.

Sportágismereti osztályban (A) emelt szintű érettségi anyag tanítása.

Folyamatos (értelmes) továbbképzéseken való részvétel.

Tananyagfejlesztés.

Módszertani kultúra fejlesztése.

Tanárképzés.

Úszásoktatás.

Sítábor.

Röplabdaedzés, versenyek, edzőtábor. (Babeach kupa –hagyományteremtés).

Versenyeztetés.

Futóversenyek.


Egyéb iskolai tevékenységek:

Munkaközösségünk az iskola életében - jelenleg is, mint mindig - meghatározó szerepet tölt be.

Osztályfőnöki tevékenység (a munkaközösség tagjai tapasztalt osztályfőnökök).

Alapítványi tevékenységek: az Ifjúság Sportjáért Alapítvány, Magister alapítvány.

Projektek: iskolai szintű projektekben kezdeményezőként és együttműködő partnerként való megbízható részvétel.

Iskolai rendezvényeket (ünnepélyek, bálok, stb.) nélkülünk nehéz lenne megrendezni.

Sportnap.

Egyéb iskolán kívüli, de iskolánkhoz kapcsolódó tevékenységek:
Jótékonysági futó-rendezvények szervezése.
Városi, területi és országos futóversenyeken részvétel.

Kapcsolatok építése a város más oktatási intézményeivel.

Egyéb aktuális, diákjaink hasznára váló tevékenységek.

Kapcsolatok építése és ápolása.
 

Tagjaink pedagógusok, nem tornatanárok.

Jókedv, humor, fegyelem, békesség :-)