Céljaink, feladataink

Célunk, hogy olyan tudás birtokában lévő fiatalokat neveljünk, akik a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra motiváltak. Szeretnénk elérni, hogy tanítványainkból önálló, gondolkodó, aktív, kreatív egyének váljanak, akik képesek a másokkal való együttműködésre és pozitív értékeket vallanak. Fontos feladatunknak tartjuk azoknak a kulcskompetenciáknak a fejlesztését, amelyek szükségesek a személyes boldoguláshoz, a fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a munkához.

Tanítványaink folyamatos terhelés mellett szereznek tárgyi tudást, tesznek szert készségekre, képességekre. Tanórai elfoglaltságaik mellett részt tudnak venni tehetséggondozásban vagy felzárkóztatásban is.

A tanítási-tanulási folyamatainkban a kritikai gondolkodást, a problémamegoldást, az alkalmazást helyezzük előtérbe. A hagyományos munkaformák, módszerek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi színvonalú, modern oktatási, oktatás módszertani és technológiai eszközök használatára is.

Eredményeink

Tanítványaink a közép- és emelt szintű érettségin kiemelkedően teljesítenek. Továbbtanulás tekintetében elmondható, hogy diákjaink számos egyetemen és főiskolán jó tanulmányi eredményt nyújtanak. Matematika és informatika versenyeken minden évben érünk el kiváló helyezéseket.

Versenyek

Matematika

Arany Dániel Országos Matematika Verseny

OKTV

KöMaL Országos Matematika Pontverseny

Kenguru Nemzetközi Matematika Tesztverseny

Zrínyi Ilona Matematika tesztverseny

Sz?kefalvi-Nagy Gyula Matematika Emlékverseny

Fejér Lipót Megyei Matematika Verseny

„Kis” Fejér Lipót Megyei Matematika Verseny

Zipernowsky Matematika Kupa

Négy megye Matematika Verseny

Dürer Matematika Csapatverseny

Bolyai Csapatverseny

Medve szabadtéri regionális Matematika Verseny

Informatika

OKTV (programozói és alkalmazói kategória)

Nemes Tihamér OKSzTV

PTE PMMK Robotino Verseny