Hosszú Barbara

Hosszú Barbara
Szak:
német nyelv

Mióta tanít?
2003

Mióta tanít iskolánkban?
2003

Fogadó óra:
Hétfő 4. óra

Fokozat:
pedagógus 2., szakvizsgázott pedagógus

Egyéb iskolai tevékenységek:
pályázatfelelős

Bemutatkozás

 Nyelvtanárként alapvető attitűdömnek tekintem a nyitottságomat a társadalmi-kulturális sokféleség iránt. Munkám során számos pályázatban és cserekapcsolatban vettem részt, amelyek befolyásolták és elmélyítették hozzáállásomat a német nyelvtanításhoz. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy diákjaim élő idegen környezetben is megismerjék és alkalmazzák az órán elsajátítottakat. Ezért örömmel tölt el, ha sikerül motiválnom diákjaimat a német cserekapcsolatban, az Unesco projektben vagy más német nyelvű versenyen való részvételre. Élő szakmai kapcsolatot is ápolok ehhez kapcsolódóan külföldi partneriskoláinkkal is.

Gyakorlott DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) vizsgáztató vagyok. Iskolánkban lehetőségük van a 12. évfolyamos tanulóknak DSD II. (B2/C1 szintű) nyelvvizsgát szerezni. 2005 óta veszek részt a szóbeli vizsgán vizsgáztatói és vizsgabizottsági tagként, az írásbeli vizsgán pedig felügyelő tanárként. 2016 óta az általános iskolások DSD I. (A2/B1 szintű) nyelvvizsgáján vizsgaelnöki feladatokat is ellátok.

2005 tavaszán vettem részt a közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztatói akkreditált pedagógus-továbbképzésen, és attól kezdve rendszeresen közreműködök az emelt szintű német szóbeli tantárgyi bizottságok munkájában a város különböző gimnáziumaiban. Eddigi tapasztalataim alapján széleskörű rálátásom nyílt így az érettségi vizsgáztatásra, az eltelt évek során sikerült egyfajta rutinra szert tennem, de kiemelném a tapasztalatcsere fontosságát is más iskolákban tanító kollégáimmal. Fontosnak tartom, hogy a vizsgáztatás során megszerzett tapasztalataimat hasznosítani tudom a hétköznapi gyakorlatban is, a saját tanulóim emelt szintű vizsgáira való hatékony felkészítésében.

Korábbi tanévekben vezető tanári feladatokat is elláttam. Ezért 2015-ben elvégeztem a gyakornokokkal foglalkozó mentorpedagógusok felkészítésére irányuló blended képzést. A leendő tanárok felkészítése a tanári mesterségre igazán nagy szakmai kihívást jelentett számomra, azonban nagy lelkesedéssel végeztem azokban a tanévekben, amelyekben lehetőséget kaptam erre. Jelenleg a tanárképzésben részt vevő hallgatók hospitálást szervezem, felügyelem.

Pályázatfelelősi feladatokat is ellátok az iskolában. 2014 óta a hátrányos helyzetű tanulóknak kiírt Útravaló Macika ösztöndíjpályázatot koordinálom. Korábban a 3 éves Socrates Comenius „Fit for Europe” egészségneveléssel foglalkozó nemzetközi projektet vezettem.

Az elmúlt évek során színesedett az iskolai kínálat a „Jugend debattiert international” német nyelven zajló vitaversennyel. Mivel részt veszek a diákok felkészítésében és a verseny lebonyolításában, a versenyre való hatékony felkészítés új ismeretek, módszerek elsajátítását követelte meg tőlem, melyet továbbképzéseken folyamatosan fejlesztek.

Megbízható és elkötelezett vagyok a szakma iránt, teherbírásom ennek köszönhetően elég nagy. Nagyon szeretnék és szeretek fejlődni, és fogékonynak is tartom magam a folyamatos megújulás iránt, rendszeresen keresem azokat a lehetőségeket, amelyeken elsajátíthatom a modern oktatási módszereket. Az elmúlt néhány évben már alkalmazok olyan mobil és online alkalmazásokat, amelyek a munkám megkönnyítik, a tanulók pedig nagy örömmel használják ezeket mint pl. a Quizlet, Learningapps, Voki, Padlet, Lino, Examtime, Answergarden). Ezen a területen ebből kifolyólag folyamatosan keresem a lehetőséget új alkalmazások kipróbálására, azért hogy munkámat még eredményesebben, hatékonyabban végezzem.

A tanulás támogatása érdekében folyamatosan törekszem pozitív visszajelzést adni diákjaimnak. Tisztában vagyok vele, hogy a dicséret és bíztatás a leghatásosabb eszköz, ami a kezemben van diákjaim motiválása érdekében. Ezen kívül mindig a barátságos légkör és a jó hangulatú órák kialakítására törekszem.

Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen tudtam helyt állni. A jövőben is arra törekszem, hogy mind emberileg, mind szakmailag megfeleljek az elvárásoknak.