2015. március 24-én Bölcsész mentori és vezetőtanári szakmai fórumot rendeznek az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen. A program társszervezője a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium. A résztvevőket Dezső Tamás, a BTK dékánja, Károly Krisztina, a Tanárképző Központ főigazgatója és Antalné Szabó Ágnes, a Szakmódszertani Központ vezetője köszönti.

A fórumra az általános iskola felső tagozatában és a középiskolában a Magyar nyelv és irodalom, az Idegen nyelvek, az Ember és társadalom, valamint a Művészetek műveltségi területen tanító jelenlegi, illetve jövőbeli mentorokat, vezetőtanárokat, továbbá az oktatókat és a kutatókat várják. A rendezvény középpontjában a mentorálás, a vezetőtanárok szerepének (újra)értelmezése és a jó gyakorlatok megosztása  áll. A program az „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projekt keretében valósul meg.

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem szakmai fórumán iskolánk tanára, Pethőné Nagy Csilla plenáris előadást tart, továbbá intézményünk szakvezetői, mentortanárai közül többen is részt vesznek a szekciók munkájában:Bosnyákné Szűcs Erzsébet (történelem), Rózsahegyi Ágnes (angol), Németh Andrea (francia), Kardos Gyöngyi (német).