Tisztelt Szülők!Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket arról, kik és milyen feltételek mellett igényelhetnek normatív kedvezményt.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújthat be a szülő, amennyiben a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül legalább 1 teljesül.

Ezek a következők:

A tanuló:

  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 

Bármely fenti feltétel teljesülése esetén az iskola hivatalos igazolást kér, amennyiben a tavalyi tanévben leadott már nem érvényes vagy új keletkezésű az igény.

 

FONTOS, hogy a jogosultság megszűnéséről az iskolát is 15 napon belül értesíteni köteles a szülő/gondviselő.

Az igénylés menete: minden tanév január 30-áig le kell adni a szülő/gondviselő által kitöltött igénylőlapot, és mellékelni a hivatalos igazolást (lsd. feljebb).

Amennyiben kérdésük, problémájuk merül fel, megkereshetnek személyesen az iskola 1. emelet 110-es tanári szobájában, telefonon az iskola központi számán: 72 / 255 166 vagy e-mailben a kingili@babits.pte.hu címen.

 

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE

 

Tisztelettel:

Szabó Kinga

tankönyvfelelős