Iskolánk Újlatin/latin Munkaközössége az idei tanévben is szervez kiejtési versenyt a francia, olasz, spanyol és latin nyelvet második idegen nyelvként tanuló diákok számára.A II. Regionális Újlatin Kiejtési Verseny időpontja:

2012. február 24.


  A részvétel feltételei:
 
-    A versenyben iskolánként és nyelvenként 2-2 tanuló vehet részt a 9.-12. évfolyamról, akiket iskolájuk az előzetes házi megmérettetésen kiválaszt.
-    A versenyben csak olyan tanulók vehetnek részt, akik az adott nyelvet második idegen nyelvként tanulják (illetve a latint esetleg harmadik  nyelvként) és egy hónapnál hosszabb időt nem töltöttek célnyelvi területen.

A versenyen  minden résztvevőnek egy – eredeti, célnyelven írt - szabadon választott, irodalmi igényű, köznyelvi szöveget (20-25 soros gépelt szöveg, kb. 2-2 és fél perc) kell felolvasnia illetve egy a helyszínen kézhez kapott, hasonló jellegű kötelező szöveget (valamint a zsűri által kijelölt 4-5 olyan szót, kifejezést, amik az adott nyelv kiejtési sajátosságait tükrözik).

A versenyre nevezési díj nincs (a résztvevőket csak az esetleges útiköltség terheli), a teljesítmények elbírálásához az egyetemi szaktanszékek oktatóit, lektorait kérjük fel.

A nevezési határidő: 2012. február 15.
 
A nevezési lap letölthető iskolánk honlapjáról. A nevezéseket kérjük postán vagy e-mailben eljuttatni dr. Hajdú Zsuzsanna munkaközösség-vezetőhöz (zshajdu@hotmail.com).
További információkért, egyeztetésért a nyelvi kapcsolattartó felelősökhöz fordulhatnak. (francia nyelv: Németh Andrea  n.andrea1214@gmail.com, olasz nyelv: Halász Dóra haldori@freemail.hu és Sárkány Zsuzsanna susanna.sarkany02@gmail.com, spanyol nyelv: Rózsáné Katzirz Petra kat.petra@gmail.com, latin nyelv: Vituska Virág vvituska@freemail.hu, vituska.virag@btk.pte.hu )

 

Kérjük, hogy a versenyzők a választott szövegüket legalább 3 fénymásolt példányban hozzák magukkal!
 


Nevezési lap - letöltés

 

Támogatók: