A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola tantestületének nyilatkozata a felsőoktatási keretszámokkal kapcsolatos tervezett változtatásokról.

Kedves Diákjaink, kedves Szülők!

Mi, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola tanárai mélységes megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a kormányzat újra csökkenteni kívánja a felsőoktatásba felvehető hallgatók számát és ezen belül - a tavalyi év után ismét, és annál sokkal drasztikusabban - az állami finanszírozású helyek számát.
 

Ezzel a fiatalok sokasága számára válik elérhetetlenné a továbbtanulás, annak valóra váltása, amire évek óta készülnek. Pedig terveik megvalósítása nem csupán számukra jelentené a biztosabb, emberibb, vágyott jövőt. Ezeknek a terveknek a megvalósításától függ mindannyiunk jövője, az ország jövője is.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a kormány által felajánlott diákhitel nem valódi megoldás, mert felvételével a hallgatók már pályájuk kezdetére eladósodnak. Épp akkor, amikor családalapításra, lakhatásra, gyermeknevelésre kellene a pénz.


Miközben a szorgalmas tanulás, a célok eléréséért végzendő kemény munka fontosságát továbbra is hangsúlyozzuk, aggódunk tehetséges, okos fiataljainkért. Nemcsak tanítványaink szaktárgyi tudásáért érzünk felelősséget, hanem sorslehetőségeikért, céljaik megvalósíthatóságáért is. Egy egész nemzedék jövőjét sodorja veszélybe a kormány döntése, vagy készteti arra legjobbjait, hogy külföldön, például valamelyik uniós országban folytassák felsőfokú tanulmányaikat.


Mi, tanárok diákjainknak és szüleiknek egyaránt kijelentjük, hogy a kormány döntéseivel nem értünk egyet, a kialakult helyzetben a diákok és a szülők mellett állunk. Támogatjuk diákjainkat és a szülőket abban, hogy érdekeiket, mint össztársadalmi érdeket is, minden alkotmányos eszközzel érvényesítsék.

 

A Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumának és Szakközépiskolájának tantestülete