Tisztelt Szülők!Iskolánkban 2015. november 16-án, illetve november 23-án 17.00 órai kezdettel szülői fogadóórát tartunk. A szülők különböző időpontokban kereshetik meg a humán, valamint a reál tantárgyakat tanító tanárokat.A fogadóórát megelőzően 16.30-kor szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök.

Erre azon a napon kerül sor, amikor az osztályfőnök tantárgyának megfelelően tartja szülői fogadóóráját.

November 16-án a humán tantárgyakat, az idegen nyelveket tanítók várják az érdeklődő szülőket.

November 23-án a reál tantárgyakat, informatikát, testnevelést, gazdasági ismereteket és a szakmai tárgyakat, oktatók tartanak szülői fogadóórát.

 

 November 16.

1630-tól a következő osztályok osztályfőnökei tartanak szülői értekezletet: 9. B, 9. C, 10. B, 10. C, 10. E, 10. F, 11. A, 11. B, 11. D, 11. F, 12. A, 12. B, 12. C, 12.F (Kopeczky Péter osztályfönök ekkor tartja)

 

Név

Szak

Tanterem

Bakó Péter

angol nyelv

II. em. 202

Balásy Szabolcs

ének

fsz. 3

Bálint Andrea

magyar nyelv és irodalom

II. em. 201

Baróthy Mária

rajz-művészettörténet

I. em. 101

Bécsi Zsófia

emberismeret és etika

I. em. 101

Berényi Szabolcs

magyar nyelv és irodalom

I. em. 110

Betlehem Márta

ének-zene

I. em. 101

Bosnyákné Szűcs Erzsébet

történelem

II. em. 204

Cseh Gabriella

német nyelv

III. em. 310

Domokos Gyöngyi Ildikó

latin nyelv

fsz. 7

Dr. Timáné Novacsek Adrienn

spanyol nyelv

II. em. 202

Engel Mária

történelem

II. em. 204

Fekete Zsófia

angol-spanyol nyelv

II. em. 202

Hajdú Zsuzsanna dr.

francia-orosz nyelv

fsz. 7

Hosszú Barbara

német nyelv

fsz. 17

Jaszenovics Sándor

német-angol nyelv

fsz. 16

Joó Éva

olasz nyelv

fsz. 7

Karászi Tünde

német nyelv

fsz. 17

Kiss Erika

mozgóképkultúra és média

 I. em. 101

Kleisz Erika

angol-történelem

II. em. 202

Kopeczky Péter

testnevelés

I. em. 101

Kurucz Balázs

történelem

III. em. 302

László Éva

angol nyelv

fsz. 39_B

Lőrinczi Adrien

angol nyelv

II. em. 202

Magasi András

történelem

III. em. 302

Maul Borbála

magyar nyelv és irodalom

fsz. 6

Mayer Zoltánné

angol nyelv

II. em. 202

Molvay Gáborné Sárosi Eszter

magyar nyelv és irodalom

I. em. 104

Muráth Eszter

német nyelv

fsz. 17

Németh Andrea

német-francia nyelv

fsz. 6

Pálné Porst Andrea

angol-orosz nyelv

II. em. 203

Péliné Kardos Gyöngyi

német nyelv

fsz. 17

Pethőné Nagy Csilla

magyar nyelv és irodalom

I. em. 110

Priskinné Rízner Erika

történelem

II. em. 205

Rózsahegyi Ágnes

angol nyelv

II. em. 203

Sátayné Gáll Veronika

német nyelv

III. em. 316

Somogyi Dávid

angol nyelv

I. em. 105

Styrna Katalin

rajz-művészettörténet

I. em. 101

Sulyok Andrea

angol nyelv

II. em. 203

Szabó Kinga

angol nyelv

I. em. 105

Székely Zsuzsanna

német nyelv

fsz. 7

Tarnai Gábor

angol nyelv

I. em. 105

Újhelyi Éva

angol nyelv

II. em. 201

Zsombori Barbara

magyar nyelv és irodalom

I. em. 110

 

November 23-án a reál tantárgyakat, informatikát, testnevelést, gazdasági ismereteket és a szakmai tárgyakat, oktatók tartanak szülői fogadóórát.

9. D, 9. E, 9. F 10. A, 10. D, 11. C, 11. E, 12. A, 12. D, 12. E

 

Név

Szak

Tanterem

Szabóné Bárdos Csilla

biológia

III. em. 309

Bartal Zsolt

matematika

I. em. 105

Bedő Gergely

testnevelés

fsz. 6

Bedőné Szűcs Tünde

testnevelés

I. em. 105

Bodó Jánosné

kémia-fizika

I. em. 103

Bosnyák Magdolna

biológia

II. em. 213

Czéh Lászlóné

testnevelés

fsz. 6

Fáy Krisztina

testnevelés

fsz. 6

Fodorné Somogyi Emőke

matematika

fsz. 16

Gyarmati Istvánné

matematika

I. em. 104

Gáspár Gábor

testnevelés

fsz. 6

Gimesi Lászlóné dr.

szakmai

fsz. 39_B

Harmatné Varga Judit

matematika

I. em. 104

Horváth Erika

biológia

III. em. 309

Kiffer Zsuzsanna

matematika

I. em.104

Király Lilla

matematika

fsz. 7

Lukács Ramóna

matematika, fizika

fsz. 15

Onódi Emőke

informatika

fsz. 41

Pandur Anett

földrajz-történelem

I. em. 114

Pap Előd

matematika

fsz. 15

Perjés Zsolt

informatika

fsz. 39

Révész György

informatika

fsz. 40

Ripszámné Litz Ágnes

matematika

I. em. 105

Stölkler Nándor

fizika

fsz. 15

Száraz Tamás

földrajz

I. em. 113

Szentgyörgyváry Gergely

testnevelés

fsz. 6

Tarnai Krisztina

szakmai

fsz. 39

Vadicskó Judit

kémia-biológia

III. em. 309

Vezér András

informatika

fsz. 42