A Második idegen nyelv munkaközösség az idei tanévben is megszervezi kiejtési versenyét a francia, olasz, spanyol, latin és orosz nyelvet második idegen nyelvként tanuló diákok számára.

A VIII. Regionális újlatin/latin és orosz nyelvi kiejtési verseny időpontja:
2018. március 2. (11.30 órától)

A verseny támogatói:


A részvétel feltételei:

  • a versenyben iskolánként és nyelvenként 2-2 tanuló (indokolt esetben ennél több) vehet részt a 9.-12. évfolyamról, akiket iskolájuk az előzetes házi megmérettetésen erre kiválaszt, 
  • a versenyben csak olyan tanulók vehetnek részt, akik az adott nyelvet második idegen nyelvként tanulják (illetve a latint esetleg harmadik  nyelvként), és egy hónapnál hosszabb időt nem töltöttek célnyelvi területen, 
  • minden résztvevőnek fel kell olvasni egy – eredeti, célnyelven írt - szabadon választott, irodalmi igényű, köznyelvi szöveget (20-25 soros gépelt szöveg, kb. 2-2 és fél perc), egy a helyszínen kézhez kapott hasonló jellegű kötelező szöveget, valamint a zsűri által kijelölt 4-5 olyan szót, kifejezést, melyek az adott nyelv kiejtési sajátosságait tükrözik.

A versenyre nevezési díj nincs (a résztvevőket csak az esetleges útiköltség terheli).
A teljesítmények elbírálásához az egyetemi szaktanszékek oktatóit kérjük fel.
A nevezési lap letölthető iskolánk honlapjáról.

Nevezési lap letöltése (doc)

A nevezési határidő: 2018. február 12.


A nevezéseket kérjük postán vagy e-mailben eljuttatni Pálné Porst Andrea munkaközösség-vezetőhöz porstandi@gmail.com vagy a nyelvi kapcsolattartó felelősökhöz:

 francia nyelv

 Németh Andrea

 n.andrea1214@gmail.com

 latin nyelv

 Vituska Virág

 vituska.virag@pte.hu

 olasz nyelv

 Tarnai Dóra

 tarnaidora@hotmail.com

 orosz nyelv

 Porst Andrea

 porstandi@gmail.com

 spanyol nyelv

 Pintér Kornélia

 pinternelli1@gotmail.com       

Kérjük, hogy a versenyzők a szabadon választott szöveget legalább 3 példányban hozzák magukkal!