VERSENYKIÍRÁS 2022.

A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma a PTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékével együttműködve kétfordulós angol nyelvi versenyt hirdet a gyakorló iskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára.

Téma: Mystery

Célkitűzés:

A verseny célja lehetőséget teremteni arra, hogy a versenyzők összemérjék nyelvtudásukat, továbbá annak mérése, hogy a jelentkező képes-e különböző autentikus szövegeket önállóan elolvasni, és az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni; illetve, hogy rendelkezik-e azokkal a lexikai, grammatikai, szemantikai és pragmatikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik az önálló kommunikációra.

Célcsoport:

A Közös Európai Referenciakeret (KER) által meghatározott legalább B2 nyelvi szintű 9. évfolyamos (beleértve a nyelvi előkészítő osztályokat) és 10. évfolyamos (beleértve a nyelvi előkészítő osztályokat) tanulók. A 2022/2023-as tanévben kizárólag egyetemi gyakorlóiskolák tanulóit várjuk.

Kategóriák:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók

A verseny szerkezete:

1. iskolai forduló

Az iskolai fordulóban a saját iskolájukban egy írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amelynek megoldására maximálisan 120 perc áll rendelkezésükre. A feladatsorban szereplő szövegek mindegyike az adott év témájához kapcsolódik, amely megfelel a korosztály érdeklődésének.

A feladatsort az iskolák elektronikus formában kapják meg, azokat a jelentkezők számának megfelelő példányszámban sokszorosítják. Az iskolák hivatalos email címére a verseny reggelén 8:00 órakor küldjük ki a feladatlapot. Kérjük azokat bizalmasan kezelni. Kérjük, hogy a verseny felügyeletét biztosítsa az iskola, a felügyelő tanárok ne angol szakos tanárok legyenek.

A megoldókulcsot a versenyt követő napon küldjük ki az iskoláknak. Az útmutatónak megfelelően javított, legalább 75%-os eredményt elért feladatlapokat kérjük postai úton az alábbi címre eljuttatni:

Gyakorló Iskolák Angol Nyelvi Versenye
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Babits Mihály Gimnáziuma
7633 Pécs
Dr. Veress Endre u. 15.

2. forduló - Döntő (Helyszín: PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma, Pécs)

A döntőbe az iskolai forduló eredményei alapján mindkét kategóriában a 10 legmagasabb pontszámot elérő tanulót hívjuk be.

A döntő két részből áll: hallott szöveg értését mérő feladatsor és egy prezentáció.

1) Hallott szöveg értése

A versenyzők egy 2-3 feladatból álló hallott szöveg értését mérő feladatsort oldanak meg, melynek időtartama 30-40 perc az aktuális szövegek hosszától függően. A feladatsor a szövegértés alábbi részkészségeit méri: globális, szelektív és részletes értés.


2) Prezentáció

A versenyzők a szóbeli fordulón bemutatnak egy saját készítésű, a témához kapcsolódó rövid (max. 10 perces) előadást, melyhez digitális prezentációt készítenek, és azt elektronikus adathordozón magukkal hozzák. Az előadást követően a zsűri a témára reflektálva kérdéseket tehet fel.

A végső rangsor a két forduló összesített eredménye alapján alakul ki. A két kategóriában külön hirdetünk győzteseket.

Jelentkezési határidő: 2022. október 17.

1. forduló: 2022. október 26.
2. forduló: 2023. február 10.

A jelentkezők névsorát a kategóriák feltüntetésével az alábbi emailcímre a fenti időpontig kérjük megküldeni:

lorinczi.adrien@pte.hu

Várunk mindenkit szeretettel versenyünkön. A felkészüléshez jó munkát kívánunk!