VERSENYFELHÍVÁSHárom mottó:

„Ezek emberi gesztusok, ez nem a pokol.”

„A csodálkozás egy rés, amibe be lehet csúsztatni a lábat.”

„(…) akkor onnan, ahova megyek, a saját lépteim mély barázdáiban találhatnék vissza oda, ahonnan jövök.”

Kedves olvasó és irodalomszerető Diákok, kedves Kollégák!
Intézményünk, a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma az idén is megrendezi a BARANYA MEGYEI IRODALMI VERSENYT a város és a megye 11-12. évfolyamos tanulóinak.

A verseny témája:
Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra
novellák –
című kötete
(Magvető Kiadó, 2015)

Hozzá kapcsolódó tananyagtartalmak: a novella műfaji jellemzői, a novellaértelmezés lehetséges szempontjai, a műfaj alakulástörténetének fontosabb állomásai Boccacciótól napjainkig.

A verseny menete:

  • Az iskolákat háromfős csapatok képviselik, egy iskola több (legfeljebb 2) csapatot indíthat. A csapatok teljesítményét értékeljük.
  • A verseny írásbeli részből, előre elkészített feladatokból, valamint szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli forduló külön időpontban lesz.

      Írásbeli forduló: 2018. november 19. 15.00-16.30, helyszíne: Babits Gimnázium

      (Pécs, Dr. Veress E. u. 15.)

      Szóbeli forduló: 2018. november 26. 9.00-13.00, helyszíne (új!): Civil Közösségek Háza

      (Pécs, Szent István tér 17.)

  • A szóbeli fordulóba 6-7 csapat juthat be. A második fordulóba jutott csapatok előzetes feladatokkal is készülnek. A szóbeli forduló részeként az előzetesen kiadott feladatokat is bemutatják.
  • A csapatok játékos, problémamegoldó, szövegértést és kreatív szövegalkotást igénylő feladatokat kapnak, amelyek az önálló jelentésteremtés, elemzés, bennfoglalás, értékelés tudásszintjeihez kapcsolódnak, és az ismertetés, értekezés, érvelés, vita, illetve illusztráció műfajaiban valósulnak meg.

Előzetes feladatok a szóbeli fordulóba bejutott csapatok részére:

1) FELADAT
Készítsetek Szvoren Edina Az ország legjobb hóhéra című novelláskötetéhez kétperces könyvtrailert! A filmet full HD minőségben készítsétek el (a legtöbb levtonn handycam-es mobil tudja ezt), és pendrive-on hozzátok magatokkal a versenyre!

A mozifilmek előzetesei – trailerei – egyrészt reklámozzák a filmet, másrészt összefoglalót is adnak róla. Szerepük, hogy felkeltsék a lehetséges néző érdeklődését. Ezek a pár perces kisfilmek maguk is önálló alkotások, jól választott jelenetekből vannak összevágva, a képsorokat pedig többnyire ismertetés: narráció és/vagy felirat kíséri. Újabban a YouTube-on egyre gyakrabban találkozhatunk könyvtrailerekkel is, amelyek egy-egy szerző és kötete iránt szeretnék az olvasók érdeklődését fölkelteni. Teszik ezt képekkel, rövid ismertető szövegekkel, olvasói véleményekkel, idézetekkel, esetleg mini jelenetekkel vagy akár drámajátékos állóképekkel.
Jó példa a műfajra Kemény Zsófi Nyílt láng használata c. verseskötetéhez készült trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=eFbUX8oJ5nAhttps://www.youtube.com/watch?v=eFbUX8oJ5nA

2) FELADAT
Válasszatok ki a könyvből egy novellát! Készítsetek belőle maximum háromperces némajátékos – pantomim – jelenetet! A jelenetben a választott novella 3-4 kulcsmondata el is hangozhat. Kellékeket, jelmezeket használhattok!

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 

Jelentkezési határidő: 2018. október 7.
Jelentkezni lehet a maulborbala@gmail.com e-mail címen.

A verseny nevezési díja 3000 forint csapatonként, mely összeget a Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület számlaszámára kérünk utalni: 11600006-00000000-42917748.
(A titkárság kérése, hogy a versenyző csapatok adják meg, kinek, milyen címre állítsák ki a bevételt igazoló papírt.)

Minden jelentkezőt és érdeklődőt szeretettel várunk!
Pécs, 2018. szeptember 9.

Sulyok Andrea
Igazgató

Maul Borbála
munkaközösség-vezető

Pethőné Nagy Csilla
szervező