A 2021/22-es tanévre felvételt nyert tanulók listája megtekinthető itt:

9.A (sportágismereti/kosárlabda osztály)

9.B (emelt angol nyelvi osztály)

9.C (emelt német nyelvi osztály)

9.Ny (emelt biológia-fizika/kémia osztály nyelvi előkészítővel)

9.E (emelt matematika-informatika osztály)

9.F (humán tárgyak osztály)

A tanulókat oktatási azonosítójuk alapján lehet beazonosítani.

A felvétel eredményéről minden iskolánkba felvételiző tanulót írásban értesítünk 2021. április 30-ig.

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi a személyes jelenlétet igénylő beiratkozást 2021. június 22-én 9-13 óra között tartjuk, melyre előzetesen személyre szóló időpontot adunk. További tájékoztatást erről e-mailben és a honlapunkon fogunk adni a későbbiekben.

A leendő kilencedikes osztályok osztályfőnökei és elérhetőségeik:

Osztályaink

Profil

Osztályfőnök

Elérhetőségek

9.A

sportágismereti/kosárlabda osztály

Ágoston Vivien

agoston.vivien@pte.hu

9.B

emelt angol nyelvi osztály

Tarnai Gábor

tarnai.gabor@pte.hu

9.C

emelt német nyelvi osztály

Muráth Eszter

murath.eszter@pte.hu

9.Ny

emelt biológia-kémia/fizika osztály nyelvi előkészítővel

Vadicskó Judit és Kovács Bálint

vadicsko.judit@pte.hu kovacs.balint2@pte.hu

9.E

emelt matematika-informatika osztály

Gáspár Gábor

gaspar.gabor@pte.hu

9.F

emelt humán tárgyak osztály

Bálint Andrea

balint.andrea@pte.hu

 

2021. június 14-én 17.00 órakor szülői értekezletet tartunk, járványhelyzettől függően online vagy jelenléti formában, melyre egy szülőt/gondviselőt szeretettel várunk!

A beiratkozási szándékot előzetesen legkésőbb 2021. június 13-ig kérjük az alábbi űrlapon jelezni:

https://forms.office.com/r/v2bvwLgAr0

Intézményünk az adatokat bizalmasan, a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, kapcsolattartás céljából kezeli.

Választható idegen nyelvek:

  Első idegen nyelv Első idegen nyelv választható szintje Második idegen nyelv Második idegen nyelv választható szintje
9.A angol/német kezdő/haladó

angol

német

francia

orosz

olasz

spanyol

kezdő/haladó
9.B angol haladó
9.C német haladó
9.E angol kezdő/haladó
9.F angol/német kezdő/haladó
9.Ny angol kezdő/haladó német

Nyelvi csoportjaink kis létszámúak, 12-16 fősek. Túljelentkezés esetén spanyolból a felvételi eljárásban szerzett rangsor alapján bíráljuk el a nyelvi csoportba történő bejutást. A nyelvi szintfelmérőket várhatóan szeptember első hetében tartjuk.

A két kötelezően választandó idegen nyelven kívül lehetőség van további harmadik nyelvet is választani (latin vagy kínai), melyet kisebb óraszámban szakkör formájában tartunk.

Minden évfolyam számára ingyenesek lesznek a tankönyvek. Az idegen nyelvi könyveken kívül előzetesen megrendeljük a gyermekek tankönyveit. Az átvétel idejéről honlapunkon lehet augusztus folyamán tájékozódni.

Amennyiben kollégiumi elhelyezést kérnek, jó szívvel ajánljuk a pécsi Hajnóczy József Kollégiumot (https://hajnoczy-koll.hu). A jelentkezési lap letölthető honlapunkról is.

A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges a Kormányhivatal által kiállított NEK adatlap, melyet a beiratkozás előtt kell elkészíttetni. (Kiállításához szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat. Az adatlap elkészítéséhez a tanulónak személyesen kell megjelennie az Okmányirodában, fényképkészítés céljából, illetve az adatok hitelesítése miatt.)

A menzán történő étkezés igénylését is a fenti űrlapon várjuk, legkésőbb 2021. június 20-ig vagy a beiratkozás napján a gazdasági irodában (I. emelet 117. ajtó). Lehetőségük van kedvezményes étkezést és átutalással történő fizetést is igénybe venni. Az ehhez szükséges nyomtatványok letölthetőek honlapunkról. A kedvezményes étkezés igénybevételéhez kérjük az alábbi dokumentumokat eredeti példányban is bemutatni az iskola gazdasági irodájában: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot és a diétát igénylő tartós betegség esetén a szakorvosi véleményt (rehabilitációs bizottság vélemény, magasabb összegű családi pótlék-igazolás). Az étkezési díjak átutalással történő befizetéséről szóló nyilatkozatot a menzán kell leadni két eredeti példányban a beiratkozás napján.

Gyermekük számára tanulói balesetbiztosítást köthetnek a 2021/2022-es tanévre a beiratkozás napján. További részletekről a honlapunkról tájékozódhatnak a későbbiekben.

Kérjük az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal a beiratkozásra:

A dokumentumok honlapunkról letölthetőek!
- a kitöltött beiratkozási adatlapot
- a tanuló általános iskolai bizonyítványát
- a tanuló személyi igazolványát
- a tanuló lakcímkártyáját
- a NEK adatlapot
- a tanuló oltási kiskönyvét (gyermekegészségügyi könyv vagy annak másolata)
- a kitöltött nyilatkozatot a tanuló egészségi állapotáról,
-  a Jelentés 6 - 18 éves lányokról és fiúkról státuszlapot, amennyiben korábbi iskolájukból megkapták. Az egészségügyi dokumentumokat zárt borítékban kérjük, a gyermek neve, osztályának megjelölésével,
- póló, nyakkendő árát.

 

Amennyiben a  beiratkozással kapcsolatban további kérdésük lenne, forduljanak bizalommal Hosszú Barbara beiskolázásért felelős intézményegységvezető-helyetteshez az alábbi e-mail címen: hosszu.barbara@pte.hu

Szeretettel várjuk leendő Babitsos tanulóinkat a beiratkozásra!

Pécs, 2021. április 26.

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető

Letölthető dokumentumok:

Beiratkozási adatlap

Átutalási tájékoztató

Átutalási nyilatkozat

Kedvezményes menza nyilatkozat

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei

Tanuló biztosítás

Nyilatkozat egészségi állapotról

Jelentés 6 - 18 éves fiúkról - leányokról

Kollégiumi jelentkezési lap

Iskolai egészségügyi adatlap

Babits ruházat