Iskolánk egy nagyvolumenű pályázatot nyújt be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához., mely által megszépülhet iskolánk közvetlen környezete - a Ti környezetetek.


A pályázat tárgya: Az önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével csoportosan, személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5- 5 óra lehet, vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében. Célunk: intézményünk és (köz)területünk állagmegóvását szolgáló tevékenység (pl. parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás).  Ehhez szükségünk van rengeteg diákra és tanárra, (de akár szülőkre, civil szervezetekre és egyesületre is.) Minden közérdekű információt a Babits honlapon, a Diginaplóban, a nagytanáriban és a földszinti aulában közzéteszünk.

  

A diákseregtől és dolgozóktól minél több önkéntest várunk hétvégi délelőtti vagy délutáni munkára a tavasz folyamán. A munkafázisok és a diákturnusok egymást váltják a projekt kivitelezése során. Mivel a munka önkéntes, a felajánlott segítségért anyagi kompenzációt nem, ám jó hangulatot, ételt-italt tudunk biztosítani, az elvégzett teljesítményt jó szóval, komoly dicsérettel, állandó emlékparkkal honoráljuk - honoráljátok.

 

 

Néhány látványterv
(Tarnai Gábor munkája)