Felvételi tájékoztató

a 2023/2024. tanévre

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

(PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma)

7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.

Intézményegység-vezető: Sulyok Andrea

Az intézmény OM azonosítója: 027406
Telefon: 72/503-656
E-mail: babits@babits.pte.hu
Honlap: babits.pte.hu 

A beiskolázásért felelős: Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettes 
hosszu.barbara@pte.hu

Gyorselérési linkek (kattintson a címre!):

Az iskola rövid bemutatása

Képzési kínálatunk

A jelentkezés és beiskolázás menete

Hasznos linkek felvételizők számára

Felvételi követelmények

Felvételi előkészítők

Osztálytípusok bemutatása

Leendő osztályfőnökök


Az iskola rövid bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2023/2024-es tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.

Iskolánk négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzést folytat. A 2023/2024-es tanévben a 9. évfolyamon hat gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és humán (irodalom, történelem) tantárgyakból. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés órát tartunk. A humán osztálytípusban az érettségi tantárgyak és az idegen nyelvek órái kapnak nagyobb szerepet. Továbbra is új képzési elemünk a nyelvi előkészítő osztály a biológia-kémia/fizika osztályunkban.

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is.

Az angol, a német és a nyelvi előkészítő osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-informatika osztályban pedig emelt óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar nyelv és a történelem tantárgyakban ismereteiket elmélyítsék.

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően minden osztálytípus tanulója egyéni választása alapján (megfelelő számú jelentkezés esetén) a meghirdetett tantárgyakból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat előnyeivel. DSD iskolaként tanulóink ingyenes német nyelvvizsgát tehetnek, valamint részesülhetnek a nemzetközi DSD, a PASCH és az UNESCO iskolák hálózatának kedvezményeivel.  A PTE Idegen Nyelvi Titkárság szervezésében kedvezményesen szerezhetnek angol és más idegen nyelvekből ECL nyelvvizsgát tanulóink. Szoros kapcsolatot ápolunk az American Cornerrel és a Lenau házzal, valamint belföldi és nemzetközi pályázati támogatásokkal szélesítjük tanulóink látókörét.

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot; röplabda, úszás és futóedzéseink sportos tevékenységi formákat. Sportlétesítményeink, valamint a sokszínű idegen nyelvek és a digitális kultúra tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés. 

Az érdeklődő tanulókat tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon készítjük fel a megyei, országos és regionális tanulmányi versenyekre. A tehetségműhelyeinkbe bekapcsolódnak a Pécsi Tudományegyetem érintett karai, tanszékei is.

Tanulóink sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel is élhetnek: magyarból és matematikából fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk a 9. évfolyamon. 

Gimnáziumunk nem rendelkezik saját kollégiummal. Iskolánk közelében található Hajnóczy József Kollégiumot ajánljuk figyelmükbe. (https://hajnoczy-koll.hu/)

 

 Vissza az oldal tetejére


Képzési kínálatunk

 

 

Kód

Osztályprofil

9. A

0001

4 évfolyamos általános sportágismereti osztály

9. F

0002

4 évfolyamos emelt óraszámú humán tárgyak osztály

9. B

0003

4 évfolyamos emelt óraszámú angol nyelvi osztály

9. C

0004

4 évfolyamos emelt óraszámú német nyelvi osztály

9. Ny

0005

1+4 évfolyamos emelt óraszámú biológia-fizika osztály

nyelvi előkészítővel

0006

1+4 évfolyamos emelt óraszámú biológia-kémia osztály

nyelvi előkészítővel

9. E

0007

4 évfolyamos emelt óraszámú matematika-digitális kultúra osztály

 Vissza az oldal tetejére


A jelentkezés és beiskolázás menete:

 • 2022. december 2-ig a tanuló központi írásbeli matematika és magyar vizsgára jelentkezik a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából a tanuló. Központi írásbeli vizsgát intézményünk is szervez. A tanulói jelentkezési lapot az általános iskola állítja elő, de egyénileg is lehet rögzíteni a KIFIR felvételi rendszerben a tanulói adatokat.
 • 2023. január 21. (10:00 óra) a tanuló megírja az írásbeli Központi felvételi vizsgát a vizsgát megszervező középfokú iskolában.
 • 2023. január 31. (14:00 óra) azon tanulók, akik az első írásbeli vizsgán alapos indok miatt nem tudtak részt venni, pótló írásbeli Központi felvételi vizsgát írhatnak a vizsgát megszervező középfokú iskolában.
 • 2023. január 30. (8:00-16:00 óra) a tanuló megtekintheti az írásbeli vizsgadolgozatát a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolában, valamint átveheti a tanulói értékelő lapot.
 • 2023. február 10-ig értesítjük az általános iskolákat (tanulókat) a Központi felvételi vizsga eredményéről.
 • 2023. február 22-ig kell iskolánk titkárságára eljuttatni a felvételi kérelmet (Jelentkezési lap és Tanulói értékelő lap). Az általános iskola is továbbíthatja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.  A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését ellenőrizni szíveskedjenek, valamint mellékeljék a versenyeredményekről kapott oklevélmásolatot is.
 • 2023. február 27-én 11:00 órától, valamint február 28-án 12:00 órától kerül sor a szóbeli felvételi elbeszélgetésekre, ill. alkalmassági vizsgára a sportágismereti osztályunknál. A vizsgákra előzetesen az iskola honlapján tudnak időpontot foglalni. Azon tanulók, akik alapos indok miatt nem tudnak részt venni a februári szóbeli elbeszélgetésen, március 6-án pótidőpontot kérhetnek.
 • 2023. március 17-én nyilvánosságra hozzuk a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
 • 2023. március 21-22. között a tanulónak lehetősége van a jelentkezés módosítására.
 • 2023. április 28-án küldjük meg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek. Elutasítás esetén a szülő jogorvoslattal élhet.
 • 2023. június 22-én tartjuk a beiratkozást a leendő kilencedikes tanulóinknak.

Forrás: oktatas.hu

 Vissza az oldal tetejére


Hasznos linkek felvételizők számára

1. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárásról:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

2. KIFIR Középfokú Felvételi Információs Rendszer:
https://kifir2.kir.hu/Nyito

3. Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgákról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar

4. Korábbi központi felvételi írásbeli feladatsorok, javítókulcsok

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

5. Pályaorientáció

https://pom.oktatas.hu/

http://erdeklodesterkepe.tehetseg.hu/

http://csibesztura.hu/

https://tehetseg.hu/onismeret-logika-szokincs-teszteld-magad

 Vissza az oldal tetejére


Felvételi követelmények

Az intézményünkbe jelentkezők felvételi pontszámát az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény, a gimnáziumunk szóbeli felvételi vizsgáján elért eredmény, valamint a hozott tanulmányi eredmény alapján határozzuk meg. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:

A maximálisan megszerezhető felvételi pont 200 pont, ebből:

 • legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév) alapján (a készségtárgyak nélkül a bizonyítványban, illetve a félévi értesítőben szereplő tíz tantárgy: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika. Amennyiben a tanuló komplex természettudományt tanul, az adott jegyet négyszeres szorzóval számoljuk. Ha egyéb osztályzattal (pl. informatika) nem rendelkezik, akkor a többi jegy átlagának egészre kerekített értékével egészítjük ki a szerzett jegyek összegét.),
 • legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények, és
 • legfeljebb 50 felvételi pont az iskolánk által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsga (testnevelés esetén alkalmassági vizsga) eredménye alapján.

A felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és feladatok szerepelnek.

Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli, másodsorban pedig a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek alapján differenciálunk.

A szóbeli felvétel alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a tanulókat, akik

 • a megjelölt osztályprofillal összhangban lévő, a köznevelésért felelős miniszter által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték (Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a versenyeredmény másolatát vagy előzetesen küldjék el elektronikus úton az iskolának!)
 • A gimnáziumunk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
 • Testnevelés alkalmassági vizsga alól mentességet csak az előkészítő foglakozásokon nyújtott teljesítmény alapján adunk.
 • Iskolánk egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhelyintézménye. A tagintézményekben végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a folyamatos továbbhaladást a gimnázium osztályaiba, melynek feltételeit a 2020.08.31-én elfogadott Pedagógiai Programunk tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Azon tanulóknál, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői vélemény, illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola.

 Vissza az oldal tetejére


Felvételi előkészítők

Szeretettel várjuk azokat a 8. osztályos tanulókat, akik felvételi előkészítőn szeretnének részt venni intézményünk falai között!

A foglalkozásokon iskolánk tanárainak segítségével az érdeklődő tanulók áttekinthetik az írásbeli/ szóbeli felvételi feladatsorokat, autentikus vizsgaszimulációk segítségével felmérhetik aktuális tudásszintjüket, valamint válaszokat kaphatnak a felvételivel kapcsolatos kérdéseikre.

Képzési kínálatunknak megfelelően az alábbi előkészítő foglalkozásokat tartjuk 2022. október elejétől, eltérő időpontokban. A tanulókat kérjük, hogy az alábbi linken regisztrációjukkal jelezzék részvételi szándékukat, illetve regisztráció előtt tájékozódjanak az előkészítő foglalkozásokról.

Regisztráció és időpontok: A regisztrációt a nagy érdeklődésre való tekintettel lezártuk!

 

A regisztrációs oldalunk használatával a regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a tanuló és kapcsolattartója adatait meghatározott célból (a felvételi előkészítő tanfolyam megszervezése érdekében) tárolja és felhasználja.
Adatait harmadik fél számára nem adjuk ki, és lehetőségeink szerint kellő gondossággal kezeljük azokat, hogy illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek, valamint a foglalkozások végeztével, de legkésőbb a tanév végén azokat rendszerünkből töröljük.

Kód

Osztályprofil

Időpontok

0001

4 évfolyamos

általános sportágismereti osztály

2022.10.21.
2022.11.18.
2022.12.16.
2023.01.13.
2023.01.27.
2023.02.10.

Pénteki napokon
 (15:00-18:00)

Módosult 2022.10.14-én!

0002

4 évfolyamos emelt óraszámú 

humán tantárgyak osztály

2022.12.06.
2022.12.13.
2022.01.10.
2022.02.21.

Keddi napokon
(15:00-16:30)

0003

4 évfolyamos emelt óraszámú

angol nyelvi osztály

2022.10.24-i hét
2022.11.14-i hét
2022.11.28-i hét
2022.12.05-i hét
2023.02.06-i hét

Hétfő/kedd/szerda/csütörtöki napokon 5 alkalommal
(15:00-16:00)

0004

4 évfolyamos emelt óraszámú 

német nyelvi osztály

2022.10.14.
2022.10.21.
2022.11.11.
2022.11.18.
2023.02.03.

Pénteki napokon
 (15:00-16:30)

0005

1+4 évfolyamos emelt óraszámú 

biológia-fizika osztály

nyelvi előkészítővel

Biológia:
2022.10.11.
2022.11.15.
2022.12.13.
2023.01.31.

Keddi napokon, két csoportban
 (15:00-15:45/16:00-16:45)

Fizika:

2022.10.12.
2022.11.16.
2022.12.14.
2023.02.01.

Szerdai napokon
 (15:00-15:45)

0006

1+4 évfolyamos emelt óraszámú 

biológia-kémia osztály

nyelvi előkészítővel

Biológia:
2022.10.11.
2022.11.15.
2022.12.13.
2023.01.31.

Keddi napokon, két csoportban
 (15:00-15:45/16:00-16:45)

Kémia:

2022.10.13.
2022.11.17.
2022.12.15.
2023.02.02.

Csütörtöki napokon, két csoportban
 (15:00-15:45/16:00-16:45)

0007

4 évfolyamos emelt óraszámú 

matematika-digitális kultúra osztály

2022.10.03.
2022.10.10.
2022.10.17.
2022.10.24.
2022.11.07.
2023.02.13.

Hétfői napokon
(15:00-16:30)

 

A középiskolai felvételnek nem feltétele az előkészítő foglalkozásokon való részvétel!

 Vissza az oldal tetejére


Osztálytípusok bemutatása

Általános sportágismereti osztály (9. A)

Tagozatkód: 0001

Az osztályba egyrészt (0001) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz, melyből kettő a 9. évfolyamon úszás óra. Ennek helyszíne: PTE uszoda.

Az osztályban első idegen nyelvként (haladó) angol vagy német nyelvi képzést folytatunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítő foglalkozásokat tartunk az alábbi pénteki napokon 15:00-18:00 óra között:

2022.10.21.
2022.11.18.
2022.12.16.
2023.01.13.
2023.01.27.
2023.02.10.
Módosult 2022.10.14-én!

Tanóráink előre egyeztetett időpontban is látogathatók! Ezek időpontjairól és a regisztráció módjáról honlapunkon adunk tájékoztatást.

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/babitssport

A sportágismereti osztálytípusról bővebben Kopeczky Péter munkaközösség-vezetőtől érdeklődhetnek: kopeczky.peter@pte.hu

Kopeczky Péter
Testnevelés munaközösség-vezető

A felvételi vizsgáról:

A vizsga szempontjait az általános iskolai tananyag és az osztályprofil célrendszere határozza meg. A vizsga két részből áll: gyakorlati és szóbeli vizsgából.

 1. A gyakorlati alkalmassági vizsga részei:

A gyakorlati vizsga olyan alapképességeket vizsgál, melyek feltételei az osztályprofilban végzett sikeres munkának. Az alkalmassági vizsga megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolás fénymásolatának csatolása a jelentkezési laphoz. Ez igazolja, hogy a jelölt egészségügyi állapota alapján képes teljesíteni az osztályprofil tantervét. 

Általanos sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyag letöltése (PDF fájl)

 1. A szóbeli vizsga meghatározott témakörök alapján folytatott irányított beszélgetés, melynek időtartama 10 perc. A vizsgarész a jelölt - korának megfelelő - szakirányú és általános tájékozottságáról, elkötelezettségéről nyújt információkat.

Szóbeli felvételi tematika a 0001 sportágismereti osztályban:

 1. Sportesemények napjainkban - A közelmúlt világszintű sportrendezvényei Hazánkban. - Olimpiák, magyar eredmények-említés szintjén. (Nem történeti áttekintést várunk, csupán tájékozottságot: jelképek, szellemiség, stb.) - Sportágam kiemelkedő sportolói (említés szintjén). - Kedvenc sportolóm bemutatása (példakép?) - Egy olvasmányélményed bemutatása, ahol megjelenik a sport vagy egy emlékezetes sportközvetítés (tv, internet, élő)
 2. Egyéni ambícióim - A sport helye az életemben. - Miért szeretnék a sportosztályba jönni? Terveim? - Hogyan képzelem el magam az iskola és az osztály életében? - Mit tudok hozzátenni a Babits életéhez, meglévő hagyományaihoz?
 3. Sportágam felkészítési és versenyrendszere - Sportágam, annak szabályai, versenyrendszere. - Milyen szakaszok vannak egy éves edzésciklusban? - A rendszeres sport hatása mindennapjaimra, az egészséges életmódban betöltött szerepe.
 4. Gyakorlati alkalmassági vizsgával kapcsolatos ismeretek - Gyakorlati teljesítményem értékelése. - A tanult testnevelési játékban felismerhető taktikai elemek. - Miről ad tájékoztatást: az ingafutás teszt, mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt, helyből távolugrás teszt

Igazolt esetben az alábbi teljesítményeket figyelembe vesszük és pluszpontot adunk:

 • Diákolimpia 1-3. hely
 • OB 1-3. hely
 • Nemzetközi verseny 1-6. hely
 • Válogatott kerettagság
 • EB 1-10. hely
 • VB 1-10. hely
 • Országos kiválasztó-képző programban való részvétel

A jogosultságok legkedvezőbbikét hivatalos igazolás esetén vesszük figyelembe, amennyiben a jelölt az alkalmassági vizsgán megfelelt minősítést szerez.

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/nem felelt meg.

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

Tagozatkód: 0002

Ebben az osztálytípusban a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és történelmet (az új kerettanterv szerint 1-1 plusz órában évfolyamonként). Elsősorban azokat a 8. évfolyamos tanulókat várjuk az osztályba, akik elkötelezettek abban, hogy tanulmányaikat valamely bölcsészeti (magyar irodalom, nyelvészet, idegen nyelvek, esztétika, média stb.) vagy társadalomtudományi (történelem, szociológia, pszichológia, néprajz stb.) irányban folytatják. Az ebben az osztályban folyó képzés célja továbbá a kultúra és művészetek iránti nyitottságra nevelés. Az osztályokban felmenő rendszerben minden évben tartunk egy tematikus modulhetet. Olyan témákat (pl. archetípusok, toposzok a művészetekben) kínálunk a tanulóknak, amelyek túllépnek egy-egy tantárgy keretein, és több tantárgy együttműködésével mélyítik el és szintetizálják tudásukat. 

A tanulóknak két idegen nyelvet tanulnak: elsőként (haladó) angolt vagy németet, másodikként angol/német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin és a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli felvételin kell részt venniük.

Azoknak, akik a magyar nyelv központi felvételin min. 40 pontot érnek el, vagy 10 pontos érvelő fogalmazást írnak, szóbeli felvételi mentességet ajánlunk. Amennyiben a jelentkező a központi felvételin matematikából és magyar nyelvből összesen nem éri el az 50 pontot, nem tehet szóbeli vizsgát. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez előkészítőt tartunk, melynek időpontjai keddi napokon vannak 15:00-16:30 óra között:

2022.12.06.
2022.12.13.
2022.01.10.

A szóbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez előkészítőt tartunk, melynek időpontja 2022.02.21-én 15:00-17:00 óra között van.

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/pteBabitsmagyar/

Dr. Oroszlán Anikó
Magyar és művészetek munkaközösség vezető

Engel Mária
Történelem munkaközösség-vezető

A humán osztálytípusról Dr. Oroszlán Anikó és Engel Mária munkaközösség-vezetőknél érdeklődhetnek: engel.maria@pte.hu vagy oroszlan.aniko@pte.hu

Szóbeli felvételi tematika a 0002 emelt óraszámú humán tantárgyak osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Ráhangoló beszélgetés, amelynek témája: Pécs város kulturális életének egy eseményéről (színházi előadás, film, koncert stb.) értékelő/ajánló beszámoló tartása és/vagy a legutolsó olvasásélmény ismertetése/értékelése.

3. Ismeretlen szöveg olvasása a tagozat jellegének megfelelő szövegekből (blattoló olvasás), a szöveg értelmezése, beszélgetés a témáról, a szöveg által érintett történelmi korszakról (Magyar történelemből: Hunyadiak kora, reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az 50-es évek és az 1956-os forradalom. Egyetemes történelemből: az 1. és a 2. világháborúk kora). (Értékelt kompetenciák: motiváltság, elköteleződés, kommunikációs készség, tartalmi összefoglalás, reflektivitás, véleményalkotás, vélemény alátámasztása meggyőző érvekkel.)

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B)

Tagozatkód: 0003

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában tanulnak angol nyelvet középhaladó vagy haladó szinten, a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett kis létszámú csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára.

Második idegen nyelvként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt szervezünk. Öt alkalommal 8 csoportban várjuk az érdeklődő diákokat a hét különböző napjain 15:00-16:00 óra között. Mindenki kiválaszthatja azt a napot, amelyik legjobban beleillik az iskolai órarendjébe. A diákok mind az öt alkalommal ugyanahhoz a tanárhoz fognak járni, órai munkájukat így könnyebb lesz megfigyelni. Az öt 60 perces foglalkozás alatt áttekintjük a szóbeli témaköröket, átismételjük az azokhoz kapcsolódó szókincset, és gyakoroljuk a különböző nyelvtani szerkezeteket, melyek használatát elvárjuk a felvételi vizsgán. Az előkészítő időpontjai:

2022.10.24-i hét
2022.11.14-i hét
2022.11.28-i hét
2022.12.05-i hét
2023.02.06-i hét

Az angol nyelvi osztálytípusról bővebben Lőrinczi Adrien munkaközösség-vezetőnél érdeklődhetnek: lorinczi.adrien@pte.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/englishinbabits

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/englishinbabits/

Tarnai Gábor
Angol nyelvi munkaközösség

Szóbeli felvételi tematika a 0003 emelt óraszámú angol nyelvi osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása angol nyelven (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Angol nyelvű beszélgetés:  a vizsgázó részletesen kifejti ismereteit egy adott témakörből, amelynek a témái a következők lehetnek: My family/My life/Friends; My home/Houses; Shopping; Healthy life/Sports; Food/Eating habits/Eating out; Technology and science; Free time activities/Hobbies; Travelling/Holiday.

3. Angol nyelvű szituációs játék: a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, amelynek a témái a következők lehetnek: Útbaigazítás; Bemutatkozás; Telefonbeszélgetés; Diákélet, iskolai élet és tevékenységek; Ügyintézés (hivatalos és magánügyek); Az orvosnál; Programszervezés (mozi, színház program, városnézés).

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

Tagozatkód: 0004

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten.

Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) nyelvvizsgára, amelyen a részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőséget biztosítunk nyári németországi ösztöndíjakra is.

Második idegen nyelvként angol, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. 

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók német nyelvű vizsgán, a kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk az alábbi időpontokban pénteki napokon 15:00 és 16:30 óra között:

2022.10.14.
2022.10.21.
2022.11.11.
2022.11.18.
2023.02.03.

A foglalkozásokon áttekintjük a szóbeli témaköröket, átismételjük az azokhoz kapcsolódó szókincset, és gyakoroljuk a különböző nyelvtani szerkezeteket, melyek használatát elvárjuk a felvételi vizsgán.

A német nyelvi osztálytípusról bővebben Muráth Eszter munkaközösség-vezetőnél  érdeklődhetnek: murath.eszter@pte.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deutsch.babits

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/deutsch_am_babits/

Muráth Eszter
Német nyelvi munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0004 emelt óraszámú német nyelvi osztályban (haladóknak):

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása német nyelven (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Német nyelvű beszélgetés: a vizsgázó részletesen kifejti ismereteit egy adott témakörből, amelyek az alábbiak lehetnek: szabadidő, hobbi, család, napirend, étkezési szokások, utazás, szünidő, időjárás, divat, évszakok, lakóhely és környezete (lakás, lakókörnyezet), sport, iskola

3. Német nyelvű szituációs játék: a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval egy adott témakörből, megadott szempontok alapján (útbaigazítás, program szervezése, vásárlás, főzés, orvosnál, diákélet, stb.)

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Szóbeli felvételi tematika a 0004 emelt óraszámú német nyelvi osztályban (kezdőknek):

A kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Magyar nyelvű beszélgetés: a vizsgázó részletesen beszél a nyelvtanulási motivációjáról.

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel (9. Ny)

Tagozatkód: 0005, 0006

A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele biológiát és fizikát (0005), másik fele biológiát és kémiát (0006) tanul emelt óraszámban. Már az előkészítő nulladik évfolyamon alkalom nyílik a biológia és kémia/fizika tantárgyak keretein belül a természettudományok tanulására (heti 2 óra biológia és heti 2 óra kémia/fizika).

A természettudományos pályákon (orvosi, kutatói, mérnöki, tanári, egészségtudományi) nélkülözhetetlen az idegen nyelvek ismerete és használata, ezért fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érettségire és a nyelvvizsgára való felkészülés mellett már az előkészítő nulladik évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az angol és a német nyelvet. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angol nyelvet, második idegen nyelvként német nyelvet tanulnak. A nulladik, előkészítő évben heti 10 órában kezdő vagy haladó szinten tanulnak angolt, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában folytatják angol tanulmányaikat. Németet a nulladik, előkészítő évben heti 8 órában tanulnak kezdő vagy haladó szinten, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában tanulják. A latin vagy a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk az alábbi időpontokban, igény szerint két csoportban:

Biológia: keddi napokon, két csoportban (15:00-15:45 / 16:00-16:45)

2022.10.11.
2022.11.15.
2022.12.13.
2023.01.31.

Fizika: szerdai napokon (15:00-15:45)

2022.10.12.
2022.11.16.
2022.12.14.
2023.02.01.

Kémia: csütörtöki napokon, két csoportban (15:00-15:45 / 16:00-16:45)

2022.10.13.
2022.11.17.
2022.12.15.
2023.02.02.

A biológia-kémia osztálytípusról Vadicskó Judit munkaközösség-vezetőnél érdeklődhetnek:
vadicsko.judit@pte.hu

A biológia-fizika osztálytípusról Koncz Károly munkaközösség-vezetőnél érdeklődhetnek:
koncz.karoly@pte.hu

Vadicskó Judit
Kémia-földrajz munkaközösség-vezető

Koncz Károly
Biológia-fizika munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0005 emelt óraszámú biológia-fizika osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Tételkifejtés: a vizsgázó több feladatból álló kérdéssort válaszol meg, mely lefedi az alábbi témaköröket:

Biológia: rendszertan, anyagok körforgása, táplálékláncok, táplálékpiramisok, táplálkozási kapcsolatok, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.

Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erő, Newton- törvények, munka, energia, hő, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.

Szóbeli felvételi tematika a 0006 emelt óraszámú biológia-kémia osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2.  Tételkifejtés: a vizsgázó több feladatból álló kérdéssort válaszol meg, mely lefedi az alábbi témaköröket:

Biológia: rendszertan, anyagok körforgása, táplálékláncok, táplálékpiramisok, táplálkozási kapcsolatok, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.

Kémia: kémiai anyagok csoportosítása, az atomok felépítése, a periódusos rendszer, kémiai kötések, anyagi halmazok, oldatok, kémiai reakciók (egyenletek rendezése, sav-bázis reakciók, redoxireakciók), szervetlen kémiai ismeretek (oxigén, klór, szén-dioxid, nitrogén, hidrogén, hidrogén-klorid, ammónia, sósav, kénsav, salétromsav, foszforsav, mészkő, konyhasó, nátrium-hidroxid, nemesgázok)

A tételeket a vizsgázók húzzák. A felkészülésre 20 percet kapnak előzetesen.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Szóbeli felvételi vizsga menete mindkét tárgynál:

A tételhúzást (több feladatból álló kérdéssor, mely lefedi a felvételi témaköreit) megelőzően a vizsgázók felkészülési időt kapnak, majd a felelet során a jegyzeteiket felhasználva kifejtik a válaszaikat. A felelet időtartama tantárgyanként maximálisan 10 perc. A kémia vizsgán periódusos rendszert biztosít a bizottság (de a tanuló a sajátját is használhatja). Kérjük, hogy a vizsgázók tollat hozzanak magukkal.

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú matematika-digitális kultúra osztály (9. E) 

Tagozatkód: 0007

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve a digitális kultúra tantárgyat. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát a 9-10. évfolyamon heti 4 órában, a 11. évfolyamon heti 5 órában (további +2 óra választható), a 12. évfolyamon heti 6 órában (további +2 óra választható) tanítjuk.

A digitális kultúrát a 9. évfolyamon heti 3 órában, a 10-11. évfolyamon heti 2 órában tanítjuk (további +2 óra választható a 11-12. évfolyamon). A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával és 3D nyomtató szakkörrel segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt álkezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. Latin és kínai szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük. Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk hétfői napokon (15:00-16:30):

2022.10.03.
2022.10.10.
2022.10.17.
2022.10.24.
2022.11.07.
2023.02.13.

A matematika-informatika osztálytípusról bővebben Fodorné Somogyi Emőke munkaközösség-vezetőnél érdeklődhetnek: somogyi.emoke@pte.hu

Fodorné Somogyi Emőke
Matematika-informatika munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0007 emelt óraszámú matematika-informatika osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Tételkifejtés: a vizsgázó egy tételt húz, amely három feladatot tartalmaz az alábbi témakörökből:

Műveletek természetes-, egész-, tört-, tizedes tört számokkal; Hatványozás; Műveletek algebrai kifejezésekkel; Egyenletek, egyenlőtlenségek, Szöveges feladatok; Elemi függvények; Oszthatóság; Logikai feladatok; Egyszerű összeszámlálási feladatok; Egybevágósági transzformációk; Nevezetes síkidomok tulajdonságai; Pitagorasz-tétel; Kocka, téglatest, hasáb felszíne, térfogata

A tételeket a vizsgázók húzzák. A felkészülésre 20 percet kapnak előzetesen.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

 Vissza az oldal tetejére


Osztályfőnökök bemutatkozása

Leendő osztályfőnökeink a 2023/2024-es tanév 9. évfolyamán:

0001 általános sportágismereti osztály (9. A)

Bedőné Szűcs Tünde

Szerencsésnek tartom magam, hiszen őszintén mondhatom, hogy a munkám egyben a hobbim is. Megszállott híve vagyok az egészséges életmódnak, a testmozgásnak, a mindennapi aktivitásnak. Személyes példámmal kívánok megfelelő mintát mutatni, és hitelessé válni diákjaim számára. A tanítás iránti elhivatottság gyerekkorom óta elkísér. Kifejezetten kedvelem azt a két korosztályt, mellyel foglalkozom (középiskolások, egyetemisták), érett gondolkodásuk, humorérzékük, érzékenységük miatt. Fontosnak tartom, hogy szaktanári munkám mellett osztályfőnöki feladatokat is elláthassak, hogy minél sokrétűbben támogathassam a felnövekvő nemzedék helyes útra terelését.

 

0002 humán emelt óraszámú osztály (9. F)

Iglicz Ágnes

Magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanárként végeztem a József Attila Tudományegyetemen, Szegeden 1994-ben, majd a Pécsi Tudományegyetemen két szakvizsgát tettem: magyar nyelv és irodalom szakirányból, valamint vezetőtanári és mentortanári specializációból. 2007 óta részt veszek az egyetemi tanárszakos hallgatók képzésében, különböző tantárgyakból. Az évek során három osztályom volt már, különböző osztálytípusokban szereztem tapasztalatot az osztályfőnöki munkában.

Fontosnak tartom a jó hangulatú, kölcsönös bizalomra épülő, toleráns, demokratikus osztályközösség megteremtését, ami mindenki számára lehetővé teszi a személyes, használható tudás megszerzését és az életkoruknak megfelelő személyiség kialakítását a négy év során.


0003 angol emelt óraszámú osztály (9. B)

Lőrinczi Adrien

Angol szakos tanár, szakvezető és angol nyelvi munkaközösség vezető vagyok. Egyetemi tanulmányaim befejezése óta, immáron 28 éve tanítok angol nyelvet a Babitsban. Jelenleg a 12. B osztályfőnöke vagyok, a jövőre induló 9.B lesz a negyedik osztályom. Rajongok az angol nyelvért, ezért is örülök, hogy a tantárgyam iránt különösen érdeklődő diákok osztályfőnöke lehetek. Fontosnak tartom a jó osztályközösséget, minden alkalmat megragadok, hogy olyan programokat szervezzek diákjaimnak, ahol az összetartozás érzése erősödhet. Remélem, a jövő évi 9. B osztállyal is sok közös élményben lesz részünk.


0004 német emelt óraszámú osztály (9. C)

Sátayné Gáll Veronika

Tapasztalt osztályfőnök, következetes, felelősségteljes, munkájára igényes tanár. Az osztályába járó diákokat kitüntetett figyelemben részesíti. Osztályaival arra törekszik, hogy tanulói a német nyelvterületet minél jobban megismerjék és autentikus felhasználókká váljanak. Évek óta elkötelezett a tehetségek gondozásában. Tanítványai évről évre sikeresen szerepelnek nemzetközi, országos és regionális német nyelvű versenyeken is, nem csak az emelt és közép szintű érettségi vizsgán és az Országos Középiskolai Versenyeken. A kulturált vitaverseny nemzetközileg is elismert felkészítőtanára. Német nyelvű projektek és partnercserék aktív résztvevője. Tapasztalt nyelvvizsgafelkészítő és vizsgáztató tanár. A korábbi években nemzetközi PASCH tanári díjban és intézményvezetői dicséretben részesült.


0005 biológia-fizika és 0007 biológia-kémia emelt óraszámú osztály (9. Ny)

Lukács Ramóna

Középiskolai tanulmányaimat a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola biológia-fizika szakos osztályában végeztem, majd 2005-től az iskola matematika-fizika szakos tanáraként dolgozom. Hivatásomnak tekintem a tanítást. A tanítványaimat mind szaktanárként, mind osztályfőnökként igyekszem segíteni céljaik megvalósításában. Természettudományos beállítódásom okán közel állnak hozzám a biológia-fizika-kémia iránt érdeklődő diákok, emiatt is szeretnék ezen osztálytípus osztályfőnöke lenni.


0007 matematika-informatika emelt óraszámú osztály (9. E)

Bartal Zsolt

Tapasztalt osztályfőnök, következetes, felelősségteljes, igényes tanár. Az osztályába járó diákokat kitüntetett figyelemben részesíti. Évek óta elkötelezett a tehetségek gondozásában. Tanítványai évről évre sikeresen szerepelnek az országos, regionális és helyi tanulmányi versenyeken is, nem csak az emelt és közép szintű érettségi vizsgán. Sokoldalúságát jelzi, hogy a VoiSingers énekegyüttes oszlopos tagja és lelkesen érdeklődik a sportok iránt is. A korábbi években A Magyar Matematika Oktatásért Díjban és PTE Rektori dicséretben is részesült.

Vissza az oldal tetejére


A felvételivel kapcsolatos további tudnivalókról Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettesnél érdeklődhetnek telefonon (72/503-656) vagy írásban a hosszu.barbara@pte.hu e-mail címen.

A felvételi felkészüléshez minden nyolcadik osztályos tanulónak sok sikert kívánunk!

Pécs, 2022. szeptember 13.

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető