Felvételi tájékoztató

a 2024/2025. tanévre

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda
(PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma)


Intézményegység-vezető: Sulyok Andrea

Az intézmény OM azonosítója: 027406
Címe: 
7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.
Telefon: 72/503-656
E-mail: babits@babits.pte.hu
Honlap: babits.pte.hu 

Közösségi médiafelületeink:
https://www.facebook.com/ptebabits
https://www.youtube.com/@ptebabits1367
https://www.babitsma.hu/

A beiskolázásért felelős: Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettes 
hosszu.barbara@pte.hu

Gyorselérési linkek (kattintson a címre!):

Az iskola rövid bemutatása

Képzési kínálatunk

A jelentkezés és beiskolázás menete

Hasznos linkek felvételizők számára

Felvételi követelmények

Felvételi előkészítők

Osztálytípusok bemutatása

Leendő osztályfőnökök


Az iskola rövid bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2024/2025-ös tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.

Iskolánk négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzést folytat. A 2024/2025-es tanévben a 9. évfolyamon hat gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, digitális kultúra és humán tantárgyakból (irodalom, történelem). A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés órát tartunk. Meghatározó képzési kínálatunkban a nyelvi előkészítő képzés a biológia-kémia/fizika osztályunkban.

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is. Az angol, a német és a nyelvi előkészítő osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-digitális kultúra osztályban pedig emelt óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar nyelv és a történelem tantárgyakban ismereteiket elmélyítsék.

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően minden osztálytípus tanulója egyéni választása alapján, ill. megfelelő számú jelentkezés esetén a meghirdetett tantárgyakból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat előnyeivel. DSD iskolaként tanulóink ingyenes német nyelvvizsgát tehetnek, valamint részesülhetnek a nemzetközi DSD, a PASCH és az UNESCO iskolák hálózatának kedvezményeivel.  A PTE Idegen Nyelvi Titkárság szervezésében kedvezményesen szerezhetnek angol és más idegen nyelvekből ECL nyelvvizsgát tanulóink. Szoros kapcsolatot ápolunk az American Cornerrel és a Lenau házzal, valamint belföldi és nemzetközi pályázati támogatásokkal szélesítjük tanulóink látókörét.

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között színjátszó kör, rajzszakkör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot; röplabda, úszás és futóedzéseink sportos tevékenységi formákat. Sportlétesítményeink, valamint a sokszínű idegen nyelvek és a digitális kultúra tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés. 

Az érdeklődő tanulókat tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon készítjük fel a megyei, országos és regionális tanulmányi versenyekre. A tehetségműhelyeinkbe bekapcsolódnak a Pécsi Tudományegyetem érintett karai, tanszékei is.

 

Tanulóink sajátos felzárkóztató lehetőséggel is élhetnek: magyar nyelvből és matematikából fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk a 9. évfolyamon.

 

Gimnáziumunk nem rendelkezik saját kollégiummal. Iskolánk közelében található Hajnóczy József Kollégiumot ajánljuk figyelmükbe: https://hajnoczy-koll.hu/

 

Ilyenek vagyunk a gimnáziumunk diákjai szerint: PTE Babits Mihály Gimnázium diákszemmel

 Vissza az oldal tetejére


Képzési kínálatunk

 

 

Kód

Osztályprofil

9. A

0001

4 évfolyamos
általános sportágismereti osztály

9. F

0002

4 évfolyamos emelt óraszámú 
humán tárgyak osztály

9. B

0003

4 évfolyamos emelt óraszámú
angol nyelvi osztály

9. C

0004

4 évfolyamos emelt óraszámú 
német nyelvi osztály

9. Ny

0005

1+4 évfolyamos emelt óraszámú 
biológia-fizika osztály
 
nyelvi előkészítővel

0006

1+4 évfolyamos emelt óraszámú
biológia-kémia osztály
 
nyelvi előkészítővel

9. E

0007

4 évfolyamos emelt óraszámú 
matematika-digitális kultúra osztály

 Vissza az oldal tetejére


A jelentkezés és beiskolázás menete

 • 2023. november 30-ig a tanuló központi írásbeli matematika és magyar vizsgára jelentkezik a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából a tanuló. Központi írásbeli vizsgát intézményünk is szervez. A tanulói jelentkezési lapot az általános iskola állítja elő, de egyénileg is lehet rögzíteni a KIFIR felvételi rendszerben a tanulói adatokat.
 • 2024. január 20. (10:00 óra): a tanuló megírja az írásbeli Központi felvételi vizsgát a vizsgát megszervező középfokú iskolában.
 • 2024. január 30. (14:00 óra): azon tanulók, akik az első írásbeli vizsgán alapos indok miatt nem tudtak részt venni, pótló írásbeli Központi felvételi vizsgát írhatnak a vizsgát megszervező középfokú iskolában.
 • 2024. január 26. (8:00-16:00 óra): a tanuló megtekintheti az írásbeli vizsgadolgozatát a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolában, valamint átveheti a tanulói értékelő lapot.
 • 2024. február 9-ig értesítjük az általános iskolákat (tanulókat) a Központi felvételi vizsga eredményéről.
 • 2024. február 21-ig kell iskolánk titkárságára eljuttatni a felvételi kérelmet (Jelentkezési lap és Tanulói értékelő lap). Az általános iskola is továbbíthatja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.  A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését ellenőrizni szíveskedjenek, valamint mellékeljék a versenyeredményekről kapott oklevélmásolatot is.
 • 2024. március 4-én 8:00 órától, valamint március 5-én 12:00 órától kerül sor a szóbeli felvételi elbeszélgetésekre, ill. az alkalmassági vizsgára a sportágismereti osztályunknál. A vizsgákra előzetesen az iskola honlapján tudnak időpontot foglalni. Azon tanulók, akik alapos indok miatt nem tudnak részt venni az első két vizsganapon, március 11-én pótidőpontot kérhetnek. Sportágismereti osztályunkban a szóbeli vizsgákat március 13-án és 14-én 12:00 órától tartjuk.
 • 2024. március 22-én nyilvánosságra hozzuk a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
 • 2024. április 8-10. között a tanulónak lehetősége van a jelentkezés módosítására.
 • 2024. május 2-ig küldjük meg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek.
 • 2024. június 27-én tartjuk a beiratkozást a leendő kilencedikes tanulóinknak.

Forrás: oktatas.hu

 Vissza az oldal tetejére


Hasznos linkek felvételizők számára

1. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárásról:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

2. KIFIR Középfokú Felvételi Információs Rendszer:
https://kifir2.kir.hu/Nyito

3. Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgákról:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

4. Korábbi központi felvételi írásbeli feladatsorok, javítókulcsok:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

5. Pályaorientáció:
https://pom.oktatas.hu/
http://erdeklodesterkepe.tehetseg.hu/
http://csibesztura.hu/
https://tehetseg.hu/onismeret-logika-szokincs-teszteld-magad

 

 Vissza az oldal tetejére


Felvételi követelmények

Az intézményünkbe jelentkezők felvételi pontszámát az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény, a gimnáziumunk szóbeli felvételi vizsgáján elért eredmény, valamint a hozott tanulmányi eredmény alapján határozzuk meg. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:

A maximálisan megszerezhető felvételi pont 200 pont, ebből:

 • legfeljebb 50 felvételi pont szerezhető az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján (7. tanév vége, 8. tanév első félév) öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy választott idegen nyelv, és egy választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz) vagy a komplex természettudomány. 
 • legfeljebb 100 felvételi pont szerezhető a központi matematika és magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgaeredmények alapján, és
 • legfeljebb 50 felvételi pont szerezhető az iskolánk által szervezett, az osztályprofilnak megfelelő tantárgy(ak) szóbeli vizsgaeredménye alapján. A felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és feladatok szerepelnek.

Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli, másodsorban a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek, harmadsorban a hozott tanulmányi pontszámok alapján differenciálunk.

A szóbeli felvételi vizsga alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a tanulókat, akik

 • a gimnáziumunk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak;
 • a megjelölt osztályprofillal összhangban lévő, a köznevelésért felelős miniszter által támogatott városi 1-3., megyei versenyeken 1-5. és országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték.

Tanulmányi versenyek listája: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek.
A felsorolásban nem szereplő versenyeredményeket is elbíráljuk. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz minden esetben csatolják a versenyeredmény másolatát!
Csapatversenyben elért versenyeredményért nem adunk kedvezményt!
A sportágismereti osztályunkban versenyeredményre nem adunk teljes szóbeli   mentességet, azonban pluszpont kapható versenyeredményre. Testnevelés alkalmassági vizsga alól mentességet csak az előkészítő foglakozásokon nyújtott teljesítmény alapján adunk.

 • Iskolánk egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhelyintézménye. A tagintézményekben végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a folyamatos továbbhaladást a gimnázium osztályaiba, melynek feltételeit a 2023.08.30-án elfogadott Pedagógiai Programunk tartalmazza.

 

A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne:
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

Automatikusan elutasításra kerül és a szóbeli felvételi vizsgán már nem vehet részt az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek nem tesz eleget:

 • akinek a központi írásbeli vizsgán matematikából és magyar nyelvből elért összeredménye nem éri el az 50 pontot, valamint egyik tantárgyból sem lehet 13 pontnál kevesebb az elért központi írásbeli vizsgaeredménye.
 • akinek az általános iskolából hozott pontja nem éri el a 40 pontot.
 • aki a sportágismereti alkalmassági vizsgán alkalmatlannak minősül és/vagy az egészégügyi állapotról szóló orvosi igazolást nem csatolta a jelentkezési lapjához (kizárólag az általános sportágismereti osztály (0001) esetében).

A Nemzeti Köznevelési Törvény 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:
Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.
Azon tanulóknál, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői vélemény, illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola.

 Vissza az oldal tetejére


Felvételi előkészítők

Szeretettel várjuk azokat a 8. osztályos tanulókat, akik intézményünkben felvételi előkészítőn szeretnének részt venni!

A foglalkozásokon az érdeklődő tanulók áttekinthetik az osztályprofil írásbeli és/vagy szóbeli felvételi feladatsorait, autentikus vizsgaszimulációk segítségével felmérhetik aktuális tudásszintjüket, valamint válaszokat kaphatnak a felvételivel kapcsolatos kérdéseikre.

Képzési kínálatunknak megfelelően az alábbi előkészítő foglalkozásokat tartjuk 2023. október elejétől, eltérő időpontokban. A tanulókat kérjük, hogy az alábbi linken regisztrációjukkal jelezzék részvételi szándékukat, illetve regisztráció előtt tájékozódjanak az előkészítő foglalkozásokról.

Regisztrációhoz kattintson az alábbi linkre vagy olvassa be a lenti QR-kódot:

https://forms.office.com/e/DPpfeGUg02

A regisztrációs oldalunk használatával a regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a tanuló és kapcsolattartója adatait meghatározott célból (a felvételi előkészítő tanfolyam megszervezése érdekében) tárolja és felhasználja.
Adatait harmadik fél számára nem adjuk ki, és lehetőségeink szerint kellő gondossággal kezeljük azokat, hogy illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek, valamint a foglalkozások végeztével, de legkésőbb a felvételi eljárás végén azokat rendszerünkből töröljük.

 

A középiskolai felvételnek nem feltétele az előkészítő foglalkozásokon való részvétel!

 Vissza az oldal tetejére


Osztálytípusok bemutatása

Általános sportágismereti osztály (9. A)

Tagozatkód: 0001

Az osztályba olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz, melyből kettő a 9. évfolyamon úszás óra, melynek helyszíne a PTE uszoda.
Az osztályban első idegen nyelvként haladó szintű angol vagy német nyelvi képzést folytatunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 

A sportágismereti osztály felvételi vizsgakövetelményei:
Általanos sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyag letöltése (PDF fájl)

Általános sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyaga

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítő foglalkozásokat tartunk az alábbi pénteki napokon 15:00 órától:

 • 2023. november 10.
 • 2023. november 24.
 • 2023. december 1.
 • 2023. december 15.
 • 2024. január 12.
 • 2024. január 26.
 • 2024. február 9.
 • 2024. február 23.

Testnevelés óráink előre egyeztetett időpontban is látogathatók! Ezek időpontjairól és a regisztráció módjáról honlapunkon adunk tájékoztatást.
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/people/Babits-Sport/100063673459023/
Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9. A)

Az általános sportágismereti osztálytípusról Kopeczky Péter Testnevelés munkaközösség-vezető ad részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségén: kopeczky.peter@pte.hu

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

Tagozatkód: 0002

Ebben az osztálytípusban a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és történelmet (az új kerettanterv szerint 1-1 plusz órában évfolyamonként). Elsősorban azokat a 8. évfolyamos tanulókat várjuk az osztályba, akik elkötelezettek abban, hogy tanulmányaikat valamely bölcsészeti (magyar irodalom, nyelvészet, idegen nyelvek, esztétika, média stb.) vagy társadalomtudományi (történelem, szociológia, pszichológia, néprajz stb.) irányban folytatják. Az ebben az osztályban folyó képzés célja továbbá a kultúra és művészetek iránti nyitottságra nevelés. Az osztályokban felmenő rendszerben minden évben tartunk egy tematikus modulhetet. Olyan témákat (pl. archetípusok, toposzok a művészetekben) kínálunk a tanulóknak, amelyek túllépnek egy-egy tantárgy keretein, és több tantárgy együttműködésével mélyítik el és szintetizálják tudásukat.
A tanulóknak két idegen nyelvet tanulnak: elsőként haladó szinten angolt vagy németet, másodikként angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. A latin és a kínai nyelv szakkörként választható.
A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli felvételin kell részt venniük.  

A humán tantárgyak osztály felvételi vizsgakövetelményei:
A humán tantárgyak osztály szóbeli felvételi vizsgakövetelményei letöltése PDF

A központi írásbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez előkészítőt tartunk, melyet hétfői napokon 15:00 órai kezdettel tartunk, amelyből az első három alkalom a központi írásbeli vizsgára, a 4. alkalom a humán tantárgyak osztály szóbeli felvételi elbeszélgetésére készít fel:

 • 2023. december 4.
 • 2023. december 11.
 • 2024. január 8.
 • 2024. február 5.

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/pteBabitsmagyar/

Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

A humán osztálytípusról Engel Mária (Történelem munkaközösség-vezető) és Dr. Oroszlán Anikó (Magyar és művészetek munkaközösség vezető) nyújtanak bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségein érdeklődhetnek: engel.maria@pte.hu  vagy oroszlan.aniko@pte.hu

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B)

Tagozatkód: 0003

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában tanulnak angol nyelvet középhaladó vagy haladó szinten, a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett kis létszámú csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára.

Második idegen nyelvként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Az angol nyelvi osztály felvételi vizsgakövetelményei:

Az angol nyelvi osztály szóbeli felvételi vizsgakövetelményei letöltése PDF

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt szervezünk. Öt alkalommal várjuk az érdeklődő diákokat a hét különböző napjain 15:00 órai kezdettel:

 • 2023. október 16-i hét
 • 2023. november 13-i hét
 • 2023. november 27-i hét
 • 2024. február 12-i hét
 • 2024. február 19-i hét

Mindenki kiválaszthatja azt a napot, amelyik legjobban beleillik az iskolai órarendjébe. A foglalkozásokon áttekintjük a szóbeli témaköröket, átismételjük az azokhoz kapcsolódó szókincset, és gyakoroljuk a különböző nyelvtani szerkezeteket, melyek használatát elvárjuk a felvételi vizsgán.

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/englishinbabits
Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/englishinbabits/
Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B)

 

Az angol nyelvi osztálytípusról Lőrinczi Adrien Angol nyelvi munkaközösség-vezető nyújt bővebb tájékoztatást (lorinczi.adrien@pte.hu).

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

Tagozatkód: 0004

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten.

Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) nyelvvizsgára, amelyen a részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőséget biztosítunk nyári németországi ösztöndíjakra is.

Második idegen nyelvként angol, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. 

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók német nyelvű vizsgán, a kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

A német nyelvi osztály felvételi vizsgakövetelményei:

A német nyelvi osztály szóbeli felvételi vizsgakövetelményei letöltése PDF

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk az alábbi időpontokban pénteki napokon 15:00 órai kezdettel:

 • 2023. október 13.
 • 2023. október 20.
 • 2023. november 10.
 • 2023. november 17.
 • 2024. február 2.

A foglalkozásokon áttekintjük a szóbeli témaköröket, átismételjük az azokhoz kapcsolódó szókincset, és gyakoroljuk a különböző nyelvtani szerkezeteket, melyek használatát elvárjuk a felvételi vizsgán.

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deutsch.babits
Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/deutsch_am_babits/
Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

 

A német nyelvi osztálytípusról Muráth Eszter Német nyelvi munkaközösség-vezető ad bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: murath.eszter@pte.hu

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel (9. Ny)

Tagozatkód: 0005, 0006

A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele biológiát és fizikát (0005), másik fele biológiát és kémiát (0006) tanul emelt óraszámban. Már az előkészítő nulladik évfolyamon alkalom nyílik a biológia és kémia/fizika tantárgyak keretein belül a természettudományok tanulására (heti 2 óra biológia és heti 2 óra kémia/fizika).

A természettudományos pályákon (orvosi, kutatói, mérnöki, tanári, egészségtudományi) nélkülözhetetlen az idegen nyelvek ismerete és használata, ezért fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érettségire és a nyelvvizsgára való felkészülés mellett már az előkészítő nulladik évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az angol és a német nyelvet. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angol nyelvet, második idegen nyelvként német nyelvet tanulnak. A nulladik, előkészítő évben heti 10 órában kezdő vagy haladó szinten tanulnak angolt, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában folytatják angol tanulmányaikat. Németet a nulladik, előkészítő évben heti 8 órában tanulnak kezdő vagy haladó szinten, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában tanulják. A latin vagy a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

A biológia-fizika és biológia-kémia osztály felvételi vizsgakövetelményei:

A biológia-fizika/kémia nyelvi osztály szóbeli felvételi vizsgakövetelményei letöltése PDF

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk biológiából és kémiából keddenként 15 órától az alábbi időpontokban:

 • 2023. október 17.
 • 2023. november 14.
 • 2023. december 12.
 • 2023. január 30.

Biológia-fizika párosítás esetén kedden tartjuk a fenti időpontokban a biológia foglalkozásokat. Emellett fizikából szerdán 15 órai kezdettel tartunk előkészítő foglalkozásokat az alábbi napokon:

 • 2023. október 18.
 • 2023. november 15.
 • 2023. december 13.
 • 2023. január 31.

Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel (9. D)

 

A biológia-kémia osztálytípusról részletesebben Vadicskó Judit munkaközösség-vezető alábbi elérhetőségén érdeklődhetnek: vadicsko.judit@pte.hu

A biológia-fizika osztálytípusról részletesebben Koncz Károly munkaközösség-vezető alábbi elérhetőségén érdeklődhetnek: koncz.karoly@pte.hu

Vissza az oldal tetejére 


Emelt óraszámú matematika-digitális kultúra osztály (9. E) 

Tagozatkód: 0007

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve a digitális kultúra tantárgyat. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát a 9-10. évfolyamon heti 4 órában, a 11. évfolyamon heti 5 órában (további +2 óra választható), a 12. évfolyamon heti 6 órában (további +2 óra választható) tanítjuk.

A digitális kultúrát a 9. évfolyamon heti 3 órában, a 10-11. évfolyamon heti 2 órában tanítjuk (további +2 óra választható a 11-12. évfolyamon). A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával és 3D nyomtató szakkörrel segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt haladó szinten, másodikként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán is részt kell venniük.

A matematika - digitális kultúra osztály felvételi vizsgakövetelményei:

A matematika - digitális kultúra osztály szóbeli felvételi vizsgakövetelményei letöltése PDF

Az osztály iránt érdeklődőknek előkészítőt tartunk hétfői napokon 15:00 órai kezdettel:

 • 2023. október 09.
 • 2023. október 16.
 • 2023. november 06.
 • 2023. november 13.
 • 2023. november 20.
 • 2024. február 19.

Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9. E)

 

A matematika-digitális kultúra osztálytípusról bővebben Fodorné Somogyi Emőke munkaközösség-vezető ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségén: somogyi.emoke@pte.hu

 Vissza az oldal tetejére


Leendő osztályfőnökök a 2024/2025-ös tanévben

Tarnai Krisztina

Általános SPORTÁGISMERETI osztály (0001)

 

Bognár Vasas Dóra

HUMÁN tantárgyak osztály (0002)


Nádai Csilla

ANGOL nyelvi osztály (0003)


Jaszenovics Sándor

NÉMET nyelvi osztály (0004)


dr. Jakab Ferencné

BIOLÓGIA - FIZIKA (0005) és BIOLÓGIA - KÉMIA (0006) osztály nyelvi előkészítővel


Pintér Gergő

MATEMATIKA – DIGITÁTÁLIS KULTÚRA osztály (0007)

Vissza az oldal tetejére


A felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalókról Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettesnél érdeklődhetnek telefonon (72/503-656) vagy írásban (hosszu.barbara@pte.hu).

Pécs, 2023. szeptember 22.

A felvételi felkészüléshez minden nyolcadik osztályos tanulónak sok sikert kívánunk!

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető