Száraz Tamás - az Év Vezetőtanára, 2022

2005 óta tanít intézményünkben. Mesterpedagógus. Mesterprogramjának részeként „Magyarország földrajza másképp” nyomtatásban is napvilágot látott kiadvány jól érzékelteti, hogy újszerű szemlélettel segíti az általános- és középiskolai földrajztanítást.

Tanári munkáját kezdettől nagyfokú igényesség jellemzi. Módszertani repertoárját folyamatosan bővíti, mindig keresi az új kihívásokat, a megújulási lehetőségeket. 21. századi módszertannal teszi tantárgyát izgalmassá. Természettudományos laborunkban irányításával kísérletekkel, mérésekkel szereznek diákjai empirikus ismereteket kőzetekről, talajról, vízről. Ehhez a munkafüzetet maga dolgozta ki.

Szoros kapcsolatban áll az Egyetem Földrajzi Intézetével. Nemcsak vezetőtanárként, de tanszéki óraadóként is részt vesz a jövő tanárainak képzésében, korszerű és élményszerű technikákkal, online applikációkkal teszi vonzóvá számukra a tanári pályát.

Évek óta a maximális hallgató létszámot bőven meghaladó számú egyetemista kerül hozzá, velük hozzáértéssel, türelemmel osztja meg a földrajztanításban szerzett több évtizedes tapasztalatát.

Diákjai szeretik, tisztelik. Sokszoros osztályfőnök, 2016-ban a diákok szavazata alapján elnyerte a „Tanárságból jeles” címet. Fáradhatatlan, lendületes, diákközpontú kolléga. Tanítványaival vállalja a megmérettetést országos, sőt nemzetközi versenyeken: számos OKTV döntős diákkal büszkélkedhet. Sok pályázatban vesz részt, terepgyakorlatok, tanulmányutak szervezője.

Száraz Tamás nevét a városban, megyében a földrajz tanárok jól ismerik. 2021 őszén a Magyar Földrajzi Társaság Dél-Dunántúli Osztálya titkárának választotta. Tanítványai az élet minden területén megállják a helyüket, legyen az külföldi egyetemi katedra, orvosi hivatás vagy mérnöki pálya.

Fisher Bence egykori diákunk 2016-os „Tanárságból jeles” pályázatából idézek:

Pécs, 2022. május 13.

Turi Katalin
intézményvezető

Sulyok Andrea
igazgató