Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén novemberben is járják a középiskolákat külföldi AFS önkéntesek. Hubert Lengyelországból érkezett és angol interaktív órákat tartott az interkulturális tanulásról és az alkalmazkodásról.

Sarah Németországból érkezett és az anyanyelvén kívül angolul is tartott órákat az önkéntességről és az interkulturális tanulásról a 15-17 éves diákok részére.


Az AFS nyújtotta interkulturális tanulás előnyei egyértelműek az iskolában, de ugyanilyen hasznos a mindennapi életben. Az ember megtanulja a kulturális különbségeket objektívebben kezelni és értékelni. Az interkulturális tanulás toleranciát, megértést és tiszta kommunikációt közvetít, aminek célja, hogy eljussunk ahhoz a felismeréshez, hogy egy másik kultúra nem jobb vagy rosszabb, csak más.


Az AFS olyan programokat kínál diákok számára, melyek külföldön 3-tól 11 hónapig terjedő tanulást és tartózkodást tesznek lehetővé. A programok idejére a fiatalok fogadó családoknál kerülnek elhelyezésre és életkoruknak megfelelő iskolába járnak.  Több mint 80 ország közül választható célország, mivel az AFS nemzetközi szervezetében a világ minden kontinensén vannak partner tagországok.