Gyöngy klasszikus műveltségű, nagy tudású magyar-történelem szakos tanár volt.

Halk szavú, visszafogott, szerény, de végtelenül jó szándékú pedagógus és kolléga. Munkáját, feladatait mindig alázattal végezte. Tudott másokra figyelni, másokat meghallgatni, mindenkihez empatikusan, tisztelettel viszonyult. Tanítványai is értékelték szakmai tudását és emberségét. Megértették, hogy rengeteget tanulhatnak tőle.
Jó volt mellé leülni a tanáriban egy kis privát beszélgetésre, ilyenkor megnyílt, hálás volt minden érdeklődésért. Értékvállalásában a keresztény erkölcs vezette.
Szeretettel emlékezünk Rá.
Temetése a Pécsi Köztemetőben lesz 2023. november 30-án 13.30-kor.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

(Magasi András, Maul Borbála, Pethőné Nagy Csilla)