Pécs és környékének természettudományos megismerése

Iskolánkban 2017 októberétől komplex természettudományos tehetséggondozó program indult. A program címe: Pécs és környékének természettudományos megismerése.

A résztvevő 11.D osztály 20 diákja három tudomány területről kap a tananyagon túllépő, de ahhoz alapjaiban csatlakozó ismeretet. A 60 órányi kötelező foglalkozáson azonban nem az ismeretek bővítésén van a hangsúly, hanem a gyakorlati, kísérleti megközelítésen, és olyan képességek fejlesztésén, melyre a tanórákon nincs lehetőség.
A résztvevő diákokkal az iskola pszichológusa Árvay Zsófia is foglalkozik.
Bodó Jánosné tanárnő a kémia foglalkozásokat anyagát dolgozta ki és vezeti az órákat.

Száraz Tamás tanár úr a földrajz foglalkozásokat anyagát dolgozta ki és vezeti az órákat.

Bosnyák Magdolna tanárnő a biológia foglalkozásokat anyagát dolgozta ki és vezeti az órákat. Egy napos tanulmányi kirándulás során megismerte a Duna-Dráva Nemzeti Park három területén (Barcsi Borókás, a Drávaszentesi üde rétek, Vízvári ártér) keresztül a táj kialakulását valamint sajátos növény és állatvilágát.. Felmérte a mecseki mészkő sziklagyepek őszi aszpektusának fajait, majd kiértékelte az adatokat. A tavaszi időszakban újabb terepi felmérések és laboratóriumi vizsgálatok következnek a sziklagyepek, a karszt bokorerdők, és a gyertyános tölgyesek növény és állatvilágának feltárása során.


Barcsi Borókás 2017 szeptembere

Földrajz témakör, felelős: Száraz Tamás. A február végéig tartó időszakban a Keleti-Mecsek társadalmi és természeti adottságait vizsgáltuk egy Bátaapáti-Feked-Erdősmecske tanulmányi kiránduláson. Ezt követően a terület kőzet, talaj és vízrajzi adottságait néztük végig laborgyakorlatok segítségével. Második kirándulásunkon Jakab-hegyet és Kővágószőlőst vettük célba, ahol az uránbányászat természeti adottságait és a lakosságra gyakorolt hatásait láthattuk. Kirándulásainkat utólag egy térképészeti feladatsorral is kielemeztük.


Bátaapáti, RHK bemutató


A tároló…


Erdősmecske, a gránitbánya tava


Vízvizsgálat

Iskolánk szakköröseivel vállaltuk, hogy lakhelyünk Pécs, és környezetének természeti kincseit és ember által alkotott értékeit felkutatjuk, és a biológia, kémia és földrajz tantárgyak adta lehetőségek között elemezzük.
Az én csoportomban a kémia területeit dolgoztuk fel.
Elsőként a környék gazdag vízkincsét tanulmányoztuk. A pályázat lehetővé tette egy vízvizsgáló bőrönd vásárlását. Amíg ez meg nem érkezett, addig a foglalkozásokon elméletben ismerkedtünk a természetes vizek összetevőivel. A laboratóriumban analitikai kémiai módszerrel mértük a víz oxigénfogyasztását, azaz szerve anyag tartalmát. Ez egyrészt fejlesztette a résztvevők kémiai tudását és labor gyakorlati ügyességét, másrészt rávilágított arra, hogy milyen hosszadalmas és bonyolult eljárás. Mennyivel egyszerűbb és gyorsabb a bőrönd gyorstesztjeivel ugyanez a munka! Ráadásul közvetlenül a vízvétel helyén tudunk mérni.

Második témánk a föld kincseinek, az agyagnak és a cementnek a fellelhetősége, feldolgozása, felhasználása volt. Kutatómunkával, interaktív előadással dolgoztuk fel a témát. Tartozik még hozzá egy gyárlátogatás a Beremendi Cementműbe a kétnapos kiránduláson, és a Zsolnay Látványmanufaktúra (akadályoztatás esetén egy kerámia műhely) felkeresése.
Harmadik témánkban a Mecsek hegység egyik legnagyobb kincse, a szén került nagyító alá. Megbeszéltük keletkezését, fajtáit, felhasználásukat, beszéltünk a mesterséges elemi szenekről, az aktív szén felhasználási területeiről is. Pécsen található bányászati múzeum, az elhangzottakat itt lehet nyomon kísérni.


Végül a kékfestésről, a kékfestő műhelyekről kerestünk információkat. Megbeszéltük a textilfestés lehetőségeit, ezen belül a kékfestés elméletét. Ki is a tanultakat, mintákat rajzoltunk fehér vászonra, és befestettük. Kicsit kócos, kicsit bizonytalan rajzaink születtek, de láthattuk, hogy hogy születnek a csodaszép kékfestő vásznak.
Végezetül egy záró, összefoglaló rendezvényt tartunk, amelyen visszatekintünk az egész évben végzett munkánkra, és különböző módon (PPT előadás, albumok, poszterek, kísérleti jegyzőkönyvek,