Az Oxford University Press szervezésében október végén a 10.B és a 11.DE angol nyelvi csoportjainak kiválasztott diákjai részt vettek az OUP pretesztjében , ami egy új típusú nyelvvizsga is.

A teszt webes alapú és méri a hallott szövegértést, az olvasott szöveg értését, az íráskészséget és a beszédkészséget. A pretesztek többszakaszos adaptív kérdéssort alkalmaznak, amik a tanulók képességszintjéhez illeszkednek, a diákok által a kérdésekre adott helyes vagy helytelen válaszuk alapján kapnak a következő lépésben nehezebb vagy könnyebb kérdést. A felmérés nálunk jelenleg C1 szinten két részből állt, és mértük az olvasott szöveg értését és a beszédkészséget.  B2 szinten most a beszédértést mérte. Az Oxford University Press képviseletében Oliver Craig és Andrea Zubak koordinálták az online adaptív kérdéssorból álló próbavizsgát. A 10.B haladó angol nyelvi csoport folytatja a próbavizsgát a hallott szöveg értésével novemberben második hetében.

Az Oxford University Press tesztje az egész világon elterjedt, de csak kevés választott intézmény felel meg a kritériumoknak. A teszt összességében sikeresnek bizonyult és az Oxford University Press köszönetét is itt tolmácsolnánk.