Az Oxford University Press szervezésében november elején a 11.DE angol nyelvi csoportjainak kiválasztott diákjai ismét részt vettek az OUP pretesztjében, ami egy új típusú nyelvvizsga is.

A teszt webes alapú és méri a hallott szövegértést, az olvasott szöveg értését, az íráskészséget és a beszédkészséget. A pretesztek többszakaszos adaptív kérdéssort alkalmaznak, amik a tanulók képességszintjéhez illeszkednek, a diákok által a kérdésekre adott helyes vagy helytelen válaszuk alapján kapnak a következő lépésben nehezebb vagy könnyebb kérdést. A felmérés nálunk jelenleg C1 szinten a hallott szöveg értését mérte.

Köszönjük Varga Gábornak technikai segítségét az online vizsgasorozatban.  Az Oxford University Press képviseletében Andrea Zubak koordinálta az online adaptív kérdéssorból álló próbavizsgát. 

Az Oxford University Press tesztje az egész világon elterjedt, de csak kevés választott intézmény felel meg a kritériumoknak. A teszt összességében sikeresnek bizonyult és az Oxford University Press köszönetét is itt tolmácsolnánk. 

A diákjaink a teszt után egy elégedettségi kérdőívet töltenek ki, amiben kifejtik a kihívásokat és nehézségeket a vizsga során. Ennek részleteit Tarnai Gábor angoltanárnál olvashatják.