Iskolánk tanárának, Pethőné Nagy Csillának egy verselemző tanulmányáról kritika jelent meg az MTA Irodalomtörténeti Közlemények című rangos folyóiratában (2019/6. szám).

A Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában és Vaderna Gábor szerkesztésében a múlt évben jelent meg az Arany bicentenáriumra egy műelemző kötet, benne a tanárnő Arany János Ősszel című elégiko-ódájáról írt verselemzésével. A tanulmánykötet nyolc szerző – irodalomtörténészek mellett két tudós tanár és egy költő – tizenegy szövegét tartalmazza.

Tamás Ferenc tollából a tanárnő elemzéséről a következő szemléző kritika jelent meg:

„Remek Pethőné Nagy Csilla Ősszel-elemzése is. Minden megállapítását argumentálja, pontosan és meggyőző módon. Letisztult tömörséggel és diákok számára is érthető módon idézi fel a művelődéstörténeti összefüggéseket, Winckelmann görögség-képét és Macpherson Ossziánja megítélésének változását. Alapossága, módszeressége, árnyaltsága, az értelmezés összetettsége és gazdagsága, az értekező nyelv gördülékenysége mintaszerű: Pethőné Nagy Csilla tanárnő a költő és verse avatott ismerőjeként érteni és (át)érezni tanít.”

Büszkék vagyunk arra, hogy tanáraink között tudhatjuk Pethőné Nagy Csilla kolléganőt.