A 2019/2020-es tanévre felvételiző diákok számára a szóbeli témakörökről a bővebb tájékoztató mostantól megtalálható a honlapunkon.

KÓD

OSZTÁLY

SZÓBELI FELVÉTELI TEMATIKA

 0001

 Általános sportágismeretei

Az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményt 0-50 pontig értékeljük. A vizsga két részből áll. A végleges pontszámításhoz figyelembe vesszük a kiemelkedő sporttevékenységet. A lányok és fiúk külön listán szerepelnek, a végső pontszámításnál egyesítjük a listákat. Az alkalmasságin és a szóbeli felvételin a sportágismereti és a kosárlabda osztályba jelentkező tanulóknak  egyaránt részt kell venniük.

1. gyakorlati vizsga: 40 pont

2. szóbeli elbeszélgetés: 10 pont

3. plusz pont: 1-5 pont

Ha a jelölt a gyakorlati alkalmassági vizsgán 30 pontot szerez (75%), 1-5 pontot (2-10%) jóváírunk a következő szempontok szerint:

 • Diákolimpia 1-3 hely
 • OB 1-3 hely
 • Nemzetközi verseny 1-6 hely
 • EB 1-10 hely
 • VB -1-10 hely
 • Válogatottság
 • Válogatott kerettagság

A jogosultságok legkedvezőbbikét hivatalos igazolás esetén vesszük figyelembe.

A gyakorlati vizsga feladatai

I. Gimnasztika

 1. gyakorlat: mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, időre
 2. gyakorlat: hanyattfekvésből emelkedés lebegőülésbe, időre
 3. gyakorlat: nyújtón-függésben karhajlítás és nyújtás
 4. gyakorlat: kötélmászás/függeszkedés

II. Torna

 1. gyakorlat: guruló átfordulás előre
 2.  gyakorlat: guruló átfordulás hátra
 3. gyakorlat: fejenállás/fejállás
 4. gyakorlat: kézenállás/kézállás
 5. gyakorlat: dobbantó használat

III. Atlétika

 1. gyakorlat: helyből távolugrás
 2. gyakorlat: két kezes hajítás hátra
 3. gyakorlat: ingafutás

IV. Sportjátékok

 1. gyakorlat: kézilabda – „falrapassz”, időre
 2. gyakorlat: kosárlabda – szlalom labdavezetés időre

A szóbeli elbeszélgetés témakörei

I. Sportesemények napjainkban
II. Egyéni ambícióim
III. Sportágam felkészítési és versenyrendszere
IV. Gyakorlati alkalmassági vizsgával kapcsolatos ismeretek

Részletesebb információk elérhetőek az alábbi mellékletekben:
Általanos sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyag letöltése (PDF fájl)
Gyakorlati vizsga kép anyag letöltése (video fájl)

 0002

 Kosárlabda

 Fontos tudnivalók az alkalmassági vizsgához

 • Az alkalmassági vizsga megkezdésének feltétele: az egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolás fénymásolatának leadása. Ez igazolja, hogy a jelölt egészségügyi állapota alapján képes teljesíteni az osztályprofil tantervét. 
 • Bármely gyakorlat sikertelen teljesítése (0 pont) az alkalmassági vizsga sikertelenségét jelenti, azaz a lehetséges 50 pont megszerzése helyett 0 pont kerül beszámításra, függetlenül a többi próba eredményétől.

 0003

 Angol

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása (max. 3 perc .)
2. Angol nyelvű beszélgetés, ahol a témák például a következők lehetnek: My family/My life/Friends; My home/Houses; Shopping; Healthy life(style/Sports; Food/Eating habits/Eating out; Technology and science; Free time activities/Hobbies; Travel/Holiday…
3. Szituációs játék: például a következők lehetnek: Útbaigazítás; Bemutatkozás; Telefonbeszélgetés; Diákélet, iskolai élet és tevékenységek; Ügyintézés (hivatalos és magánügyek); Az orvosnál; Programszervezés (mozi, színház program, városnézés)…

 

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 8-10 perc lehet."

 0004

 Német

1. Bemutatkozás (ráhangolás a vizsgára)

2. Beszélgetés az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörből

3. Párbeszéd az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörből

Témakörök: Bemutatkozás; Szabadidő, hobbi; Család, napirend; Étkezési szokások; Utazás, szünidő;

Időjárás, évszakok; Lakóhely és környezete; Sport; Iskola

 

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

 0005

 Biológia – fizika

Biológia: rendszertan, életközösségek, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, az ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.

 

Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erő, Newton- törvények, munka, energia, hő, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.

 

Kémia Anyagok csoportosítása, az atomok felépítése, a periódusos rendszer, kémiai kötések, anyagi halmazok, halmazállapot-változások, oldatok, víz és vízszennyezés, levegő és levegőszennyezés, kémiai reakciók.

Felvételi vizsga biológiából és kémiából:

Több feladatból álló kérdéssor, mely lefedi a felvételi témaköreit.

 0006

 Biológia – kémia

 0007

 Matematika - informatika

Szóbeli felvételi vizsga menete:

 • Tételhúzás (3 feladatot tartalmaz a megadott témakörökből)
 • 20 perc felkészülési idő után szóbeli kifejtés

Témakörök: Műveletek természetes-, egész-, tört-, tizedes tört számokkal; Hatványozás; Műveletek algebrai kifejezésekkel; Egyenletek, egyenlőtlenségek, Szöveges feladatok; Elemi függvények; Oszthatóság; Logikai feladatok; Egyszerű összeszámlálási feladatok; Egybevágósági transzformációk; Nevezetes síkidomok tulajdonságai; Pithagorasz tétel; Kocka, téglatest, hasáb felszíne, térfogata

 0008

 Humán tartárgyak

Ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, amely során a tanuló következő készségeit értékeljük: kommunikációs készség, hangos olvasás, tartalmi összefoglalás, következtetések levonása, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása, érvelés.

Mindegyik osztálytípus a szakiránynak megfelelően emelt óraszámú

A felvételi előkészítik időpontjai itt találhatóak: Felvételi előkészítők