Mottó:„mondd désiré ki az a költő

aki megállás nélkül azt sugdossa nekem

aki egész opusát erre a refrénre építi hogy

árvacsáth    (Tolnai Ottó: árvacsáth)


 Kedves olvasó és irodalomszerető Diákok, kedves Kollégák!


Iskolánk, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola a 2007/2008-as tanévben immár huszonegyedik alkalommal rendezi meg a BARANYA MEGYEI IRODALMI VERSENYT a város és a megye 11-12. évfolyamos tanulóinak.A verseny témája Tolnai Ottó művészete lesz:        A tékozló fiú hazatérése (Prózák könyve, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1987.         201-273. oldal)

        árvacsáth, 1992.

        Wilhelm-dalok avagy a vidéki orfeusz, 1992.Hozzá kapcsolódó tananyagtartalmak: Kosztolányi Dezső és Csáth Géza vonatkozó életrajza és művei; avantgárd poétikák.A verseny menete:


 • Az iskolákat háromfős csapatok képviselik, egy iskola több (legfeljebb három) csapatot indíthat. A csapatok teljesítményét értékeljük. • A verseny írásbeli, valamint szóbeli részből áll. Az utóbbi évek tapasztalataiból tanulva az írásbeli és a szóbeli forduló külön időpontban lesz.

 • Írásbeli forduló: 2008. március 17. hétfő 14-15.30-ig.

 •  Szóbeli forduló: 2008. március 20. csütörtök 9-14-ig.

 • A jelentkező csapatok számától függően a szóbeli fordulót a hagyományoknak megfelelően két részben bonyolítjuk le. A második körbe az írásbeli, valamint a szóbeli első körében szerzett pontok alapján 5-6 csapat juthat be. • A csapatok játékos, problémamegoldó, szövegértést és kreatív szövegalkotást igénylő feladatokat kapnak, amelyek az önálló jelentésteremtés, elemzés, bennfoglalás, értékelés tudásszintjeihez kapcsolódnak, és az ismertetés, értekezés, érvelés, vita, illetve illusztráció műfajaiban valósulnak meg.


Kötelező irodalom


 • THOMKA Beáta: Tolnai Ottó, Kalligram Kiadó, 1994.

 • THOMKA Beáta: Megéledő metaforák. Tolnai Ottó művészete I., II., III. Jelenkor, 1993/2-4.

 • BALOGH József: Gipsz, liszt, azúr és flamingók. (Interjú) Jelenkor, 1992/7-8.

 • BAZSÁNYI Sándor: Üres álcák fonákja. (Wilhelm-dalok) Alföld, 1994/1.
Ajánlott irodalom


 • Tolnai Ottó: Költő disznózsírból – egy rádióinterjú regénye, Kalligram Kiadó, 2004.

 • Thomka Beáta (szerk.): Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről, Kijárat Kiadó, 2004.Jelentkezési határidő: 2007. január 31 (csütörtök).

Jelentkezés az iskola címén, írásban vagy faxon Maul Borbála munkaközösség-vezetőnél.

A verseny nevezési díjas – 3000 forint/csapat – , a nevezési díjat a szóbeli verseny napján az iskolában lehet befizetni.

Minden jelentkezőt és érdeklődőt szeretettel várunk!Örömmel tesszük közzé a hírt, hogy Tolnai Ottó elfogadta meghívásunkat, és személyes jelenlétével tiszteli meg a verseny szóbeli fordulóját.

           

A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

            vezetősége és magyar munkaközössége

Pécsett, 2007. december 12.

 

             Muráth Ferenc                       Maul Borbála

                igazgató                   munkaközösség-vezető