Kedves Érdeklődők!
Az alábbiakban ismerjék meg iskolánkat, képzési kínálatunkat:

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető

Diákjaink véleménye a gimnáziumról

 A beiskolázással kapcsolatos további tudnivalókért kattintson ide


Osztálytípusok bemutatása

Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9. A)

Tagozatkód: 0001, 0002

Az osztályba egyrészt (0001) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz. Az osztály másik részét (0002) igazolt kosárlabdázó sportolók adják.

Az osztályban első idegen nyelvként angol vagy német nyelvi képzést folytatunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 

A sportágismereti és kosárlabda osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: kopeczky.peter@pte.hu

Kopeczky Péter
Testnevelés munaközösség-vezető

 


 

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B) 

Tagozatkód: 0003

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában tanulnak angol nyelvet középhaladó vagy haladó szinten, a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett kis létszámú csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára.

Második idegen nyelvként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Az angol nyelvi osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: tarnai.gabor@pte.hu

 

Tarnai Gábor
Angol nyelvi munkaközösség-vezető

 


 

Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

Tagozatkód: 0004

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten.

Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) nyelvvizsgára, amelyen a részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőséget biztosítunk nyári németországi ösztöndíjakra is.

Második idegen nyelvként angol, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. 

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók német nyelvű vizsgán, a kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

A német nyelvi osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: murath.eszter@pte.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deutsch.babits

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/deutsch_am_babits/

Muráth Eszter
Német nyelvi munkaközösség-vezető

 


 

Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel (9. D)

Tagozatkód: 0005, 0006

A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele biológiát és fizikát (0005), másik fele biológiát és kémiát (0006) tanul emelt óraszámban. Már az előkészítő nulladik évfolyamon alkalom nyílik a biológia és kémia/fizika tantárgyak keretein belül a természettudományok tanulására (heti 2 óra biológia és heti 2 óra kémia/fizika).

A természettudományos pályákon (orvosi, kutatói, mérnöki, tanári, egészségtudományi) nélkülözhetetlen az idegen nyelvek ismerete és használata, ezért fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érettségire és a nyelvvizsgára való felkészülés  mellett már az előkészítő nulladik évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az angol és a német nyelvet. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angol nyelvet, második idegen nyelvként német nyelvet tanulnak. A nulladik, előkészítő évben heti 10 órában kezdő vagy haladó szinten tanulnak angolt, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában folytatják angol tanulmányaikat. Németet a nulladik, előkészítő évben heti 8 órában tanulnak kezdő vagy haladó szinten, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában tanulják. A latin vagy a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

A biológia-fizika és biológia-kémia osztálytípusról itt érdeklődhetnek: vadicsko.judit@pte.hu

Vadicskó Judit
Kémia-földrajz munkaközösség-vezető

Koncz Károly
Biológia-fizika munkaközösség-vezető

 


 

Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9. E) 

Tagozatkód: 0007

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát a 9-10. évfolyamon heti 4 órában, a 11. évfolyamon heti 5 órában (további +2 óra választható), a 12. évfolyamon heti 6 órában (további +2 óra választható) tanítjuk.

Az informatika tananyag az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga eredményes letételét biztosítja. Az informatikát a 9. évfolyamon heti 3 órában, a 10-11. évfolyamon heti 2 órában tanítjuk (további +2 óra választható a 11-12. évfolyamon). A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával, 3D nyomtató szakkörrel segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. Latin és kínai szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Fodorné Somogyi Emőke
Matematika-informatika munkaközösség-vezető

A matematika-informatika osztálytípusról itt érdeklődhetnek: somogyi.emoke@pte.hu

 


 

Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

Tagozatkód: 0008

Ebben az osztálytípusban a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és történelmet (az új kerettanterv szerint 1-1 plusz órában évfolyamonként). Elsősorban azokat a 8. évfolyamos tanulókat várjuk az osztályba, akik elkötelezettek abban, hogy tanulmányaikat valamely bölcsészeti (magyar irodalom, nyelvészet, idegen nyelvek, esztétika, média stb.) vagy társadalomtudományi (történelem, szociológia, pszichológia, néprajz stb.) irányban folytatják. Az ebben az osztályban folyó képzés célja továbbá a kultúra és művészetek iránti nyitottságra nevelés. Az osztályokban felmenő rendszerben minden évben tartunk egy tematikus modulhetet. Olyan témákat (pl. archetípusok, toposzok a művészetekben) kínálunk a tanulóknak, amelyek túllépnek egy-egy tantárgy keretein, és több tantárgy együttműködésével mélyítik el és szintetizálják tudásukat. 

A tanulóknak két idegen nyelvet tanulnak: elsőként angolt vagy németet, másodikként angol/német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin és a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli felvételin kell részt venniük.

Engel Mária
Történelem munkaközösség-vezető

A humán osztálytípusról itt érdeklődhetnek: maul.borbala@pte.hu