VERSENYFELHÍVÁS

Mottó:Mama, csak az a rossz ezeknél a kockás konyhaköveknél…(…) Hogy hiába nézem, nem tudom eldönteni, fehér van-e a feketén, vagy a fekete a fehéren, hogy melyik a szalag és melyik a kő. (…) Az Isten tudja, az tudja, mama? (…) És ha történik valami hiba. (…) Mondjuk, a földön, valami hiba.(…) Hogy akkor kijavítja-e?

Háy János: A Gézagyerek

Kedves olvasó és irodalomszerető Diákok, kedves Kollégák!

Iskolánk, a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda („Babits”) a 2015/2016-os tanévben is megrendezi a BARANYA MEGYEI IRODALMI VERSENYT a város és a megye 11-12. évfolyamos tanulóinak.

 

A verseny témája:

Háy János A Gézagyerek

című drámája (Új Palatinus Kiadó, 2005)

Hozzá kapcsolódó tananyag: dráma és színház, a dráma poétikája, az abszurd dráma, a groteszk.

 

A verseny menete:

 • Az iskolákat háromfős csapatok képviselik, egy iskola több (legfeljebb kettő) csapatot indíthat. A csapatok teljesítményét értékeljük.
 • A verseny írásbeli, valamint szóbeli részből áll.     
 • Írásbeli forduló: 2016. március 22-én (kedd): 15.00-16.30-ig.
  Szóbeli forduló: 2016. március 31-én (csütörtök): 9.00-13.00-ig.


  A jelentkező csapatok számától függően a szóbeli fordulót a hagyományoknak megfelelően két ütemben bonyolítjuk le. A másodikba az írásbeli, valamint a szóbeli első körében szerzett pontok alapján 5-6 csapat juthat be.
   
 • A csapatok játékos, problémamegoldó, szövegértést és kreatív szövegalkotást igénylő feladatokat kapnak, amelyek az önálló jelentésteremtés, elemzés, bennfoglalás, értékelés tudásszintjeihez kapcsolódnak, és az ismertetés, értekezés, érvelés, vita, illetve illusztráció műfajaiban valósulnak meg.
   

Előzetes feladatok, melyeket a szóbeli fordulón fognak előadni, bemutatni a csapatok:

 

 1. Válasszatok egy rövid jelenetet A Gézagyerek című drámából! Állítsátok színre maximum 3 percben. Ez azt jelenti, hogy ha szükséges, húzzátok meg a jelenet szövegét. Kihagyhattok a jelenetből szereplőket is, hiszen háromfős a csapatotok! Használhattok jelmezt, kelléket is. A 3 percnyi játékidőt a pontok maximalizálása érdekében tartani kell. Ha túllépitek, levonás jár. A választott jelenet bemutatásakor minden csapat kap egy „meglepetéstárgyat”, amit játékba kell hoznia a jelenettel összefüggésben.
 2. Készítsétek el kartondobozba a mű egyik jelenetének színpadképét! Figyeljetek a tér metaforikusságának megjelenítésére. Bemutatására a versenyen 2 perc áll majd rendelkezésetekre.

 

Irodalom

GEROLD László: Gézagyerek az Arénában, Ellenfény, 2009. 02.11.
http://www.ellenfeny.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2774&Itemid=45

SEBESTYÉN Rita: Háy János Gézagyerek című darabjának és előadásának recepciója, Ellenfény, Bp., 2003/7.

PRESSBURGER Csaba: Isten a kőfejtőben, Híd, 2009/3.

http://epa.oszk.hu/01000/01014/00057/pdf/EPA01014_hid_2009_03_111-113.pdf

VISKY András: A világ mint Zsidó Misi bácsi traktorja, Jelenkor, 2005/6.  http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/798/a-vilag-mint-zsido-misi-bacsi-traktorja

HÁY János: Írólap, http://hay.irolap.hu/index.php

HORVÁTH Csaba: „Igazi hősök voltak, bár nem voltak úgy öltözve, mint a görög tragédiákban, meg a faterjuk se volt király meg herceg”, Kalligram, 2013. február. http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2013/XXII.-evf.-2013.-februar/Igazi-hosoek-voltak-bar-nem-voltak-ugy-oeltoezve-mint-a-goeroeg-tragediakban-meg-a-faterjuk-se-volt-kiraly-meg-herceg

 

Jelentkezési határidő: 2016. február 29. hétfő

Jelentkezés az iskola címén írásban vagy faxon, vagy Maul Borbála munkaközösség-vezetőnél (maulborbala@gmail.com).

 

A nevezési díj 3000 forint csapatonként, melyet a Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület:11600006-00000000-42917748 számú számlájára kérünk átutalni.

A versenyre kérjük elhozni az átutalást igazoló dokumentumot.

 

Minden jelentkezőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda („Babits”) vezetősége és magyar munkaközössége