Intézményünkben 2024. március 4-én 8:00 órától, valamint március 5-én 12:00 órától kerül sor a szóbeli felvételi vizsgákra, ill. a sportágismereti osztályunk esetén a gyakorlati alkalmassági vizsgára. Azok számára, akik alapos indok miatt nem tudnak megjelenni a fenti időpontban (betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén), 2024. március 11-én pótidőpontot biztosítunk.

Sportágismereti osztályunkban az alkalmassági vizsgán megfelelt tanulók számára a szóbeli vizsgákat március 13-án és 14-én 12:00 órától tartjuk.
Kérjük az iskolánkba jelentkező tanulókat, hogy lehetőségükhöz mérten március 4-én az első vizsganapon, jöjjenek vizsgázni.
A szóbeli felvételi vizsgán nem vehet részt az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek nem tesz eleget:

  • a központi írásbeli vizsgán matematikából és magyar nyelvből elért összeredménye nem éri el az 50 pontot, valamint egyik tantárgyból sem lehet 13 pontnál kevesebb az elért központi írásbeli vizsgaeredménye.
  • az általános iskolából hozott pontja nem éri el a 40 pontot.
  • a sportágismereti alkalmassági vizsgán alkalmatlannak minősül és/vagy az egészégügyi állapotról szóló orvosi igazolást nem csatolta a jelentkezési lapjához (kizárólag az általános sportágismereti osztály (0001) esetében).

Időpontfoglalás a szóbeli vizsganapokra

A szóbeli felvételi vizsga több bizottságban történik párhuzamosan az egyes osztálytípusoknak megfelelően, ezért erre előzetesen minden esetben foglaljanak időpontot! Az időpontfoglalási rendszer 2024. február 20-án 9:00 órától lesz elérhető az alábbi linken:

Időpontfoglalás a felvételi vizsgákra

Több osztálytípus megjelölése esetén kérjük, úgy válasszanak időpontot, hogy a tanulók minden vizsgabizottság előtt pontosan meg tudjanak jelenni. A szóbeli vizsga maximális időtartama 15 perc.
A lefoglalt időpontok csak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!

A SPORTÁGISMERETI osztályra (0001) vonatkozó tudnivalók

A felvételi vizsga gyakorlati alkalmassági és szóbeli vizsgarészekből áll.
2024. március 4-én 8:00 órától, valamint március 5-én 12:00 órától kerül sor a gyakorlati alkalmassági vizsgára, melyen minden jelentkező egyszerre, egy időben, de több állomáson vesz részt.
A gyakorlati alkalmassági vizsga olyan motoros alapképességek meglétét vizsgálja, melyek feltételei az osztályprofilban végzett sikeres munkának. A gyakorlati alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/nem felelt meg. Amennyiben a jelölt a tematikai egységek bármelyikéből (gimnasztika, torna, atlétika, sportjátékok) nem tud egyetlen értékelhető próbát sem teljesíteni, az érékelés eredménye: nem felelt meg. Ebben az esetben nem kerül sor a szóbeli vizsgarész teljesítésére.
Kérjük, hogy a tanulók minden esetben 15 perccel az alkalmassági vizsga előtt érkezzenek meg (gyülekező a nagy tornateremben, fsz. 36. terem) és lehetőség szerint már sportruházatban jelenjenek meg. Igény esetén öltözőink a felvételizők rendelkezésére állnak. A vizsgázók hozzanak magukkal váltócipőt és meleg sportruházatot is, mivel jó idő esetén az udvaron tartjuk az alkalmassági vizsgát.
A felvételi eljárás megkezdésének feltétele a jelentkező egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás bemutatása (sportorvos, házi orvos), mely garantálja, hogy a jelentkező nem szenved olyan tartós és már ismert betegségben, ami veszélyezteti a jelölt alkalmassági vizsgán történő részvételét és sikeres felvétel esetén az osztályprofil célkitűzésének elérését (továbbtanulási sportági alkalmassági vizsgák, felvételi vizsgák, emelt szintű érettségi vizsga és ezek eléréséhez végzett testnevelés órai felkészítő munka). Az igazolást a jelentkezési laphoz kell csatolni.
A jelentkezők hozzák magukkal a vizsga napjára a versenyeredményeikről készült másolatot is, amennyiben azt korábban nem csatolták a jelentkezési lapjukhoz. Azok a tanulók, akik sérülés miatt nem tudnak az alkalmassági vizsgán részt venni, kérjük, hogy jelenjenek meg szintén az alkalmassági vizsgán.
Szóbeli vizsgát a gyakorlati alkalmassági vizsgán megfelelt jelölt tehet. A szóbeli vizsga meghatározott témakörök alapján folytatott irányított beszélgetés, melynek időtartama maximum 15 perc. A vizsgarész a jelölt - korának megfelelő - szakirányú és általános tájékozottságáról, elkötelezettségéről, viselkedés és kommunikációs kultúráról, szövegértésről nyújt információkat. Sportágismereti osztályunkban az alkalmassági vizsgán megfelelt tanulók számára a szóbeli vizsgákat március 13-án és 14-én 12:00 órától tartjuk.

Tudnivalók minden további osztálytípus esetén (0002-0007)

Kérjük, hogy a vizsgázók minden esetben 15 perccel a szóbeli vizsgára lefoglalt időpont előtt érkezzenek meg a vizsgateremhez. Több osztály szóbeli vizsgáján való részvétel esetén legyenek kedvesek úgy összehangolni a vizsgaidőpontokat, hogy a lefoglalt időpontban a tanuló meg tudjon jelenni időben, ugyanakkor jusson ideje egy kicsit pihenni is a két vizsga között!
A vizsgázók hozzanak magukkal tollat, mivel bizonyos osztálytípusok esetén a tételhúzást követően felkészülési időt biztosítunk a szóbeli elbeszélgetés előtt.

A BIOLÓGIA-KÉMIA (0006) és a BIOLÓGIA-FIZIKA (0005) osztályra vonatkozó tudnivalók

Kérjük, hogy minden vizsgázó a megfelelő bizottságba foglaljon időpontot! Ha a tanuló a biológia-kémia és a biológia-fizika osztályt is megjelölte, akkor neki a biológia-kémia-fizika bizottságba kell időpontot foglalnia, majd a szóbeli vizsgán egymás után felel le a vizsgázó minden vizsgatárgyból (3x15 perc + felkészülési idő minden vizsgatárgy esetén). A kémiából felvételizők periódusos rendszert is hozzanak magukkal.

Szóbeli felvételi témakörök

A szóbeli felvételi eljárásban kizárólag az általános iskolai tanulmányok során, minden tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és feladatok szerepelnek. Az egyes osztálytípusokra vonatkozó részletes szóbeli témakörök elérhetőek az alábbi linken, az egyes osztálytípusok bemutatkozásánál található pdf dokumentumra kattintva:

https://babits.pte.hu/cikkek/felveteli_tajekoztato_a_2024_2025_tanevre#osztalytipus

Szóbeli vizsga alóli mentesség

A szóbeli felvételire NEM KELL időpontot foglalniuk és megjelenniük az adott osztálytípusra korábban írásban mentességet kapott tanulóknak (pl. az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, bizonyos tanulmányi versenyeken és/vagy központi írásbeli vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtott vizsgázóknak). Amennyiben olyan osztálytípust is megjelölt a tanuló, amelyre nem kapott mentességet, abban az esetben ennek az osztálytípusnak a szóbeli felvételi vizsgájára foglaljanak időpontot és a tanuló jelenjen meg a szóbeli vizsgán.

Egyéb tudnivalók

A beiskolázásért felelős vezető: Hosszú Barbara (intézményegységvezető-helyettes)
További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
Titkárság: 72/503-656/28673 vagy babits@babits.pte.hu
Hosszú Barbara: 72/503-656/28679 vagy hosszu.barbara@pte.hu 

A felkészüléshez és a szóbeli vizsgákhoz sok sikert kívánunk minden felvételizőnek!

Pécs, 2024. 02.01.

Sulyok Andrea
Intézményegység-vezető