A 2016/2017-es tanévben ismét lehet pályázni az Útravaló ösztöndíjra.

A pályázat célja a tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése érdekében. A tanulók 8-15 ezer Ft közötti ösztöndíjban részesülhetnek havonta, 10 hónapon keresztül. Az elbírálásánál előnyt élveznek a roma származású tanulók.
 

A köznevelési intézmény annak a tanulónak a pályázatát nyújtja be, aki megfelel a következő feltételeknek:

1. A köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár és

2. aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

- halmozottan hátrányos helyzetű,

- vagy családba fogadott,

- vagy védelembe vett,

- vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett,

- vagy utógondozói ellátásban részesül,

- vagy hátrányos helyzetű

3. és akinek a 2015/2016-os tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et.
 

Az a tanuló, aki vállalja a pályázaton való részvételt, a pályázat benyújtásakor a szociális jogosultságot a pályázat benyújtásakor hatályos (fennálló jogosultságot igazoló) eredeti dokumentumokkal kell igazolnia:

  1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat   

ÉS

  1. a (halmozottan) hátrányos helyzet vagy az utógondozói ellátás vagy az átmeneti vagy tartós nevelés vagy a nevelésbe vétel tényét megállapító hatósági döntés

 

Sikeres pályázás esetén a tanuló vállalja, hogy a tanév teljes ideje alatt heti 2x45 perces fejlesztő foglalkozáson vesz részt, valamint tanulmányi eredményét legalább megtartja, vagy javítja.

 

A pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 23.

 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse Hosszú Barbara tanárnőt (h.barbara@freemail.hu)