A Második idegen nyelv munkaközösség az idei tanévben is megszervezi kiejtési versenyét a francia, olasz, spanyol, latin és orosz nyelvet második idegen nyelvként tanuló diákok számára.

 

A VI. Regionális újlatin/latin és orosz nyelvi kiejtési verseny időpontja:

2016. március 4. (13 órától)


A részvétel feltételei:

  • a versenyben iskolánként és nyelvenként 2-2 tanuló (indokolt esetben ennél több) vehet részt a 9.-12. évfolyamról, akiket iskolájuk az előzetes házi megmérettetésen erre kiválaszt, 
  • a versenyben csak olyan tanulók vehetnek részt, akik az adott nyelvet második idegen nyelvként tanulják (illetve a latint esetleg harmadik  nyelvként), és egy hónapnál hosszabb időt nem töltöttek célnyelvi területen, 
  •  minden résztvevőnek fel kell olvasni egy – eredeti, célnyelven írt - szabadon választott, irodalmi igényű, köznyelvi szöveget (20-25 soros gépelt szöveg, kb. 2-2 és fél perc), egy a helyszínen kézhez kapott hasonló jellegű kötelező szöveget, valamint a zsűri által kijelölt 4-5 olyan szót, kifejezést, melyek az adott nyelv kiejtési sajátosságait tükrözik.

A versenyre nevezési díj nincs (a résztvevőket csak az esetleges útiköltség terheli).

A teljesítmények elbírálásához az egyetemi szaktanszékek oktatóit kérjük fel.

A nevezési lap letölthető iskolánk honlapjáról.

 

A nevezési határidő: 2016. február 22.

 

A nevezéseket kérjük postán vagy e-mailben eljuttatni Pálné Porst Andrea munkaközösség-vezetőhöz porstandi@gmail.com vagy a nyelvi kapcsolattartó felelősökhöz:

francia nyelv: Németh Andrea n.andrea1214@gmail.com

olasz nyelv:    Tarnai Dóra tarnaidora@hotmail.com

spanyol nyelv: dr.Timáné Novacsek Adrienn novacsek75@gmail.com

latin nyelv:      Domokos Gyöngyi igazdani@gmail.com                                                                    

orosz nyelv:    Pálné Porst Andrea  porstandi@gmail.com


Kérjük, hogy a versenyzők a szabadon választott szöveget legalább 3 példányban hozzák magukkal!

 

Nevezési lap letöltése (DOC)