A növekvő globalizáció miatt egyre gyakrabban lehet számítani egzotikus szúnyogok felbukkanásáról és agresszív terjedéséről. Ilyen pl. az ázsiai tigrisszúnyog, koreai szúnyog.  Ezek a szúnyogok mind betegség terjesztők is lehetnek, komoly kockázatot jelentenek a közegészségügy számára. Ez miatt vált szükségessé egy összehangolt szúnyog monitoring beindítása Magyarországon is, amelyben a Babits Gimnázium 11. osztályos biológia fakultációra járó diákjai közül 6 diák vállalt önkéntes munkát.

Bükösdi Maja 11. A, Bruckner Noémi, Molnár Rebeka, Szekeres Bella 11. F, valamint Sándor Márton és Purger Teodor 11. B osztályos tanulók vesznek részt a munkában Brózik Ágnes Tanárnő irányítása mellett. 

Az egyetem részéről Kemenesiné Dr. Kurucz Kornélia vezeti a kutatást és irányítja a kis csapatot. 

Az alkalmazott módszer a csapdázás, kéthetenkénti begyűjtése a szúnyogtojásoknak, a szúnyogtojások keltetése és a fajmeghatározás mikroszkóp segítségével. Ezekre az adatokra támaszkodva fontos információkat tudhatunk meg az invazív fajok viselkedéséről, terjedéséről és a reális egészségügyi kockázatokról is, s így az adatok hozzájárulnak a hatékony védekezési stratégia kialakításához is. 

A diákok pedig belekóstolhatnak valódi kutatási munkába.