2022 július 24-től július 30-ig vehettem részt Horvátországban, Split városában egy angol nyelvű Erasmus+ kurzuson, melynek címe ’Neuroeducation and Coaching’ volt. A tanfolyam gazdája a horvát ’Pričalica’ nevű szervezet volt, és Kristina Cvetkovic tréner vezette nagyon lendületesen, szívvel-lélekkel. Portugáliából, Lengyel- és Németországból, valamint Romániából érkeztek rajtam kívül kollégák. Érdeklődő, lelkes és motivált társaságban ismerkedtem a „coaching” és a tanulás-tanítás neurológiai alapjaival, és az ezekre épülő sikeres tanítási és tanácsadói technikákkal.

   Iskolánk célja a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázat elnyerésével a tehetséggondozás fejlesztése, amire az általam választott tanfolyamon megismert elméleti információk és gyakorlati ismeretek valóban nagyszerűen alkalmazhatóak. Jó volt hallani, hogy agyműködésünk minden eleme az agyi szinapszisok kialakulásán, működésén át a különböző agyterületek funkcióin és összekapcsoltságán keresztül mind-mind a kreatív, az önálló, a tanulók által véghezvitt „rejtvényfejtést” és tudásépítést támogatja. Az egyik fő tanulság, hogy amit érdeklődéssel, kíváncsian, örömmel és sokáig tanulunk, az marad meg, az válik képességeink, tudásunk részévé. Mondhatnánk, hogy feltaláltuk a spanyolviaszt, de ehhez az egyszerű alapigazsághoz sajnos nem olyan egyszerű tartania magát a ma iskolájának. A tudományos ismeretek hatékony átadását kérik számon a tanártól, holott az emberi természet, és az emberi agy működése keveset változott az utóbbi tízezer évben: még mindig az érdekes, a gondolkodásra, kreativitásra késztető helyzetekben tanul a legtöbbet, sőt sokszor csak akkor tanul, stresszes környezetben nem. A tananyagnak és magának az iskolarendszernek a kialakítói, a tanítási módszerek alkalmazói figyelembe kell, hogy vegyék, amit az orvostudomány és a biológia feltárt az agy működéséről, különben „lukra fut” a 21. századi iskola is, ahogy ezt sajnos sokszor tapasztalhatjuk. A rövid idő alatt számon kért, óriási mennyiségű, adatszerű információtömeg nemhogy nem épül be a hosszútávú memóriába, de a diákok motivációját is megtöri. Holott a tanulás alapja a motiváció megléte, és mindannyian több dologban is jók, tehetségesek vagyunk, és egymást is segíthetjük tanárként és diákként is a ’jófajta’ tanácsadással.

A ’coaching’ nagy divat manapság, holott ugyanúgy az agyműködés jellegzetességeit használja, mint a korszerű tanulási módszerek. Tudja, hogy nem készen kapott válaszokat, tanácsokat kell adni, hanem módszereket és kérdéseket, amikkel a saját válaszainkat találhatjuk meg magunknak, persze ezt is csak akkor, ha időt hagynak rá.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (honlapon) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.