A nyár folyamán látott napvilágot egy interjú, melyben Antal Miklós fizikus, az ökológiai közgazdaságtan kutatója, iskolánk egykori tanulója Friderikusz Sándor podcastjában eszmecserét folytat Gelencsér András légkörkutató-tudóssal.

Az eszmecsere alapja egy nagy vitát kiváltott cikk, melyben Gelencsér professzor nem kevesebbet állít, mint azt, hogy "a féktelen növekedés és jólét legkésőbb 2040-ig véget ér és a modern civilizáció súlyos válságba kerül", ugyanis a klímaváltozás már megállíthatatlan. Antal Miklós tudományos igényességgel tételesen cáfolja és árnyalja a felvetéseket. Sok pozitív, olykor személyes példán keresztül mutatja be, hogy igenis megállíthatók a rossz tendenciák.

Antal Miklós 2002-ben érettségizett iskolánkban, Koncz Károly tanár úr osztályában. A tanár urat, aki fizikatanára is volt egykori diákunknak, a leginspiratívabb tanáraként tartja számon, aki a természettudományos szemléletre tanította. Antal Miklós életútja, szakmaisága, elköteleződése és vitakultúrája szép példája iskolánk nyújtotta lehetőségeknek. Büszkék vagyunk volt tanítványunkra és nem kevésbé büszkék kollégánkra, Koncz tanár úrra, akinek keze alatt generációk szerették meg a természettudományokat,  szereztek olyan ismereteket és szemléletet, melyekkel nemzetközi porondon is megállják a helyüket.

A podcast méltó bevezetése iskolánk 60. jubileumi évének. Jóleső érzés, hogy kiváló diákunk 20 év távlatából is ilyen szépen emlékszik vissza az itt szerzett indíttatásra, inspirációra. A természettudományok ismerete és megszerettetése, a jövő mérnökeinek, orvosainak, kutatóinak kinevelése soha nem volt olyan időszerű, mint éppen ma, amikor a világ olyan sok megoldandó kihívás elé állít bennünket. Kedves jelenlegi diákok, talán az itt közreadott podcast szakmai igényessége inspirál, elindít néhányatokat ebbe az irányba…